Oorlog in Herzele

De heemkundige Kring De Hellebaard heeft beslist om   het succesvolle boek ‘De Grote Oorlog in Herzele’ te laten herdrukken.

“De eerste druk van het boek verkocht als zoete broodjes maar een aantal
belangstellenden kon spijtig genoeg geen exemplaar meer aankopen en bleef op zijn
honger zitten”, klink het. “Om tegemoet te komen aan de grote belangstelling heeft De Hellebaard beslist om een tweede druk uit te brengen. Deze zal onder normale omstandigheden klaar zijn einde februari. De prijs bedraagt 35, 00 euro”

Praktisch

Wie zich het boek vooralsnog wil aanschaffen, kan dit door € 35,00 te storten op
rekeningnummer IBAN BE66 0013 8239 9843 — BIC GEBABEBB van De Hellebaard,
met vermelding boek Wereldoorlog I. Je kan het uiteraard ook aanschaffen via één van de Hellebaard-bestuursleden.

Het boek wordt bij voorkeur afgehaald vanaf begin maart in onze nieuwe locatie
Erfgoedhuis De Pastorij, Pastorijstraat 3, 9552 Herzele-Borsbeke, tijdens de
openingsuren. Lukt afhalen niet, dan kan het bij uitzondering toegestuurd worden via de post. Dan betaal je 43,00 euro incl. verzendingskosten (binnenlandse zending).

X