De Leefschool Oosterzele leert kinderen ‘Stoppen met kroppen’

‘Als school is het belangrijk om zowel oog te hebben voor cognitieve remedi ëring als voor emotionele remedi ëring. Het is erg noodzakelijk dat kinderen op de juiste wijze leren omgaan met hun eigen emoties’, duidt Martine Vande Moortsele, directrice GO De Leefschool Oosterzele. (Reporter 17, foto’s De Leefschool).

ingezonden leefschool

‘Daarom werden er dit schooljaar twee gevoelsplekken uitgebouwd op ons schoolterrein. Een ”troostplek” waar kinderen heen kunnen wanneer ze verdrietig zijn en een “stoomafplek” waar ze hun opgekropte emotie op een non-verbale en constructieve manier naar buiten kunnen brengen’, vervolgt directrice Martine Vande Moortele. Het project kwam tot stand door een fijne samenwerking tussen kinderen, leerkrachten en ouders in samenwerking met Lut Celie en de financi ële ondersteuning van oudervereniging en Lions club. Op vrijdag 8 februari   werden de hoekjes officieel geopend.     Reporter 17

ingezonden leefschool