Oosterzele: ‘Het zijn er van den Anker’

‘Den Anker’ is een landelijke wijk van Oosterzele, met een niet gering aantal inwoners ( ong. 1200)!   Binnen de vzw Ankervrienden wordt een heemkundig project opgezet onder de veelzeggende titel ‘Het zijn er van den Anker’.
Het project is een tweeluik:   in eerste instantie wordt een fotoboek uitgegeven over leven en werken op de Anker tussen WOII en het jaar 2000. Het tweede luik is een tentoonstelling in de Ankerkerk op 7, 8, 14 en 15 september 2019.   Op deze expo visualiseren we de wijk Anker in beelden van toen en nu. Het Ankerschooltje krijgt hier ook een prominente plaats met tal van klasfoto’s van voorbije decennia én een verslag van hun pedagogische bijdrage aan het project. Bovendien krijgen plaatselijke kunstenaars/ambachtslui van de Anker  de gelegenheid hun kunstwerken te tonen aan het publiek.
Vandaar lanceren we hierbij een dubbele oproep:
1. Wie heeft nog foto’s of documenten, met betrekking tot de Ankerwijk, over voornoemde periode?
2. Plaatselijke kunstenaars/ambachtslui: maak je kenbaar bij onderstaande personen als je wenst te exposeren in september.

Alle foto- of ander materiaal wordt   terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaar!   Specifiek zoeken we nog foto’s, facturen, reclamefolders/affiches of andere van plaatselijke stielmannen, winkeliers, landbouwers…
De initiatiefnemers danken iedereen bij voorbaat!

Contact: Lut De Block — lutdeblock@telenet.be — 0496/81 36 55
Monique Roels — monique_roels@hotmail.com   – 0471/03 42 68