Twee nieuwe laadpalen voor elektrische wagens in Zottegem

Goed nieuws voor eigenaars van elektrische wagens want de stad Zottegem gaat 2 nieuwe publieke laadpalen voor elektrische wagens plaatsen.

“Zo zullen er nu in totaal 8 laadpalen beschikbaar zijn” zegt schepen van Leefmilieu Leen Goossens. “ Ik stel met genoegen vast dat er ook in onze Egmontstede meer en meer elektrische wagens rijden. De behoefte aan publiek toegankelijke oplaadpunten neemt daardoor toe. De 2 nieuwe laadpalen worden binnenkort geplaatst op het Romeins Plein en op de parking van onze stedelijke basisschool De Smidse in de Smissenhoek. Daarmee draagt ook onze stad haar steentje bij het verbeteren van onze luchtkwaliteit, het inperken van de emissies van broeikasgassen en het beperken van de geluidshinder. Milieuvriendelijke wagens promoten is immers één van de vele acties uit ons klimaatplan” besluit schepen Goossens.