Het bestuur van Groen Zottegem

Groen Zottegem wil gemeenteraad uur vroeger en ook invoering van gemeenteraadscommissies

Het bestuur van Groen Zottegem

Oppositiepartij Groen Zottegem pleit ervoor om de Zottegem gemeenteraad een uur vroeger te laten starten en voor de oprichting van gemeenteraadscommissies. De raadsleden zullen een voorstel in die zin doen tijdens de gemeenteraad in maart.

“Sinds het begin van de nieuwe legislatuur wordt de agenda van het OCMW behandeld aansluitend op de gemeenteraad”, zegt Groen-voorzitter Ben Boone. “De punten geagendeerd op beide raden zijn, in het algemeen, een debat waard en vergen dus de nodige tijd. Zowel de raad van januari als die van februari duurden tot een stuk in de nacht. De meerderheid gaf aan het probleem te “erkennen” en een update van het huishoudelijke reglement van de raden voor te stellen. In afwachting van dat huishoudelijke reglement stelt Groen Zottegem voor de gemeenteraad alvast een uur vroeger te starten. Op deze manier zouden beide raden voor middernacht kunnen afgerond worden. Langer dan vijf uren vergaderen en debatteren komen de kwaliteit en de beslissingen niet ten goede.”

Bovendien pleit Groen ook voor de oprichting van gemeenteraadscommissies. “Aangezien Zottegem voor grote uitdagingen staat, onder meer met betrekking tot de stadsfinanci ën en mobiliteit, zouden een commissie Financi ën en een commissie Mobiliteit de behandeling van punten over deze thema’s op de gemeenteraad kunnen versnellen. Ook de uitvoering van het klimaatplan vraagt een sterke administratie en een effici ënte beleidsvorming.”