Leerlingen KA Zottegem ontwerpen edu-creatief pakket voor anderstalige nieuwkomers van BSGO Bevegem

De zesdejaars humane wetenschappen van het Koninklijk Atheneum Zottegem zetten zich dit jaar opnieuw onbaatzuchtig in met de zogenaamde 3D-stages, een inmiddels vaste waarde voor de externe partners.

“De leerlingen denken, durven en doen in een professionele setting dankzij socio-maatschappelijk ge ëngageerde activiteiten in samenwerking met stad Zottegem”, aldus begeleidend leerkracht Lynn Mathys. “Ze verkrijgen hierbij sectorkennis en scherpen hun pro-actieve vaardigheden aan. Ook tijdens de pedagogische studiedag engageren de laatstejaars zich onder andere voor het lopende project ‘Trage Wegen Zottegem’ en een sensibiliseringsproject voor veilige schoolomgevingen. Ze lanceerden bovendien het project ‘Bijenroutes’ in Zottegem i.s.m. de dienst Mobiliteit. Leerlingen ontwikkelen tevens inclusiemateriaal voor speelpleinwerking en ontwerpen een edu-creatief pakket voor anderstalige nieuwkomers van BSGO Bevegem volgens de GO40-lijst van de overheid.”