Retrokoers El Toro op de Dikkelvense Rotse stopt en start en verdeelt de pot.

Het El Toro-team, dat vijf jaar de Retrokoers op de Rotse in Dikkelvenne heeft georganiseerd, stopt ermee. WTC De Salamanders uit Gavere neemt de Retrokoers over als nieuwe inrichter.

Vijf jaar of een lustrum lang organiseerde het EL Toro-team een Retrokoers op de Rotse in Dikkelvenne, deelgemeente van Gavere. Tijd voor aflossing in deze ‘ploegkoers’. De eerste organisatoren stoppen ermee, geven hun ‘kas’ aan goede doelen en lanceren WTC De Salamanders Gavere als nieuwe inrichters. Daarbij wordt een deel van de opbrengsten plechtig overhandigd aan goede doelen: O.C. Borgwal Vurste, Give Us a Break,  en Het Sneukelwiel.

Historie

Van 2014 tot 2018 kleurden begin september geblokte Peugeots, rode Gitane-Leroux’s, Hertekamps en andere Groene Leeuwen de flanken van de De Rotse, de ‘bult van Dikkelvenne’ voor een retrokoers voor volwassenen en kids. Pastoor en moeder Overste, Champetter en Burgemeester en Missen Arriv ée kleurden en fleurden deze rustieke gebeurtenis tussen Scheldemeersen en steile oeverflanken op. Ook de reus El Toro en zijn spandoeken waren steevast van de partij tussen de strobalen.

WTC De Salamanders Gavere als nieuwe inrichters

 

Hommage aan Tuur

“Deze koers was een terugkerende hommage aan Arthur ‘El Toro’ Decabooter, onze Flandrien uit de sixties. Daarom hebben we het evenement ook altijd gekruid met schitterende nostalgische affiches, foto’s en filmpjes. Caf é De Rotse was de ideale pleisterplaats”, vertelt Jean-Marie Schepens. Hij maakt deel uit van het zogenaamde El Toro-team, dat stopt met de organisatie.

Vier goede doelen krijgen cheque van 1000 €

Het El Toro-team verdeelde vrijdag avond de kassa in caf é Sportpaleis te Zingem, vier goed doelen uit de streek, ze  ontvingen elk een cheque van 1.000 euro.   Het El-Toro-team koos voor O.C. Borgwal Vurste, Give Us a Break, Anvasport en Het Sneukelwiel.

O.C. Borgwal Vurste

OC Broeder Ebergiste staat open voor volwassenen met een verstandelijke beperking die een lichte tot zeer intensieve ondersteuningsvraag stellen. In deze schenken we ook bijzondere aandacht aan mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en emotionele stoornissen, psychiatrische problemen en autismespectrumstoornis.

Give Us a Break

Een groep van ouders van een kind met een beperking heeft zich daarom verenigd onder de naam “Give us a Break”. Omdat ze in de Vlaamse Ardennen tijdens schoolvakanties nergens opvang vinden. Naast het organiseren van vakantieopvang zal dit initiatief ook regelmatig evenementen en acties op poten zetten om dit zo noodzakelijke opvanginitiatief te financieren.

Anvasport

Anvasport biedt deze mensen de mogelijkheid om sport te beoefenen (hoofdzakelijk initiatie) in een beschermd milieu in functie van integratie en met het oog op het in stand houden en verbeteren van de algemene conditie. Bij Anvasport kan je van een brede waaier sportieve activiteiten proeven. De nadruk hierbij ligt niet op competitie, maar wel op het beleven en genieten.

Het Sneukelwiel

De sneukelfiets is een fietsproject voor personen met een beperking van vzw ’t Sneukelwiel. De sneukelfiets heeft een fietsenpark van ruim 100 fietsen (met heel wat speciale fietsen). Deze vrijwilligers gaan wekelijks fietsen met aangepaste fietsen met mensen met een beperking. Bike2gether is gestart als een eenmalig initiatief. Momenteel werken we aan een plan om ook in de toekomst fietstochten te organiseren ter ondersteuning van initiatieven voor mensen met een beperking.”