Fietsersbond Zwalm applaudisseert mee

Zesde Nationale Applausdag voor fietsers — donderdag 21 maart 2019

Op donderdag 21 maart staan meer dan 170 teams over heel Belgi ë tijdens de ochtendspits paraat om fietsers te belonen met een applaus. Ook de lokale Fietsersbond Zwalm doet mee. Via dit initiatief van de Fietsersbond, de belangenbehartiger van alle fietsers, en haar Franstalige tegenhanger GRACQ, wil Fietsersbond Zwalm de fietsers feliciteren. Een hartverwarmend applaus voor mensen die dagelijks de fiets nemen voor woon-werkverkeer, naar school, naar de winkel, … Om hen te bedanken en aan te moedigen: zij maken de keuze voor het slimste en gezondste vervoermiddel!
De Nationale Applausdag voor fietsers viert dit jaar zijn zesde verjaardag! Fietsersbond Mechelen en Mechelen Klimaatstad startten deze eenvoudige maar sterke actie. Na tientallen Mechelse edities ging de actie in 2014 nationaal. Bekijk de overzichtskaart met de geplande applausacties en hun initiatiefnemers over heel Belgi ë. Vorig jaar applaudisseerden 138 teams, dit jaar wordt zeker de kaap van 170 teams gerond?
Fietsersbond Zwalm doet voor de tweede maal mee aan deze actie en wil op een positieve manier alle fietsers een hart onder de riem steken. De actie zal doorgaan op de Zuidlaan ter hoogte van de station van Munkzwalm vanaf 7:20. Rond 8:00 verplaatsen we ons naar de basisscholen van Munkzwalm om een welverdiend applaus te geven aan onze jongste fietsers. Ook de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de Zonnewijzer zullen meesupporteren en een applaus geven voor hun medeleerlingen.
De Fietsersbond Zwalm wil met deze actie ook aandacht vragen om de fiets als evidente vervoerskeuze op de kaart te zetten in Zwalm. Zwalm heeft immers als kleine gemeente een treinstation als troef, waardoor voor verdere verplaatsingen de auto in principe overbodig is. Maar de omgeving van het treinstation alsook het centrum van Munkzwalm (Zuidlaan, Sportlaan en Spoorweglaan) nodigt niet uit om comfortabel met de fiets in de ochtend of avondspits naar je bestemming te gaan. Ook de beide lagere scholen in Munkzwalm hebben baat bij een verkeersveilige en eenduidige verkeersinfrastructuur om naar school te komen of om de verplaatsing te maken naar de recreatiesite (sporthal, bibliotheek) van Munkzalm. Daarom is de Fietsersbond Zwalm vragende partij om op korte termijn een zone 30 te installeren in het centrum van Munkzwalm, alsook duidelijke fietsoversteken en extra zebrapaden op de Zuidlaan en de Sportlaan. Op lange termijn zou heel het centrum van Munkzwalm moeten heringericht worden met meer plaats voor zwakke weggebruikers en met het STOP principe indachtig. Zodoende krijgt zowel de voetganger als fietser de plaats waar hij/zij recht op heeft in een centrum van een gemeente. Met deze actie zetten we fietsen in Zwalm in de kijker, en vragen we blijvende aandacht voor een duurzaam fietsbeleid.

PRAKTISCH
Wanneer: woensdag 21 maart 2018 7u20 — 8u45
Waar: Tot 8:00 aan de Zuidlaan ter hoogte van treinstation Munkzwalm
Vanaf 8:00 uur aan de ingang GO Basisschool Zonnewijzer (Zwalmlaan) en aan de ingang Vrije Basisschool Zwalm ( Decoenestraat)
Contact: Fietsersbond Zwalm (Toon Petermans) — zwalm@fietsersbond.be — 0495/674284