politieraad Geraardsbergen/Lierde
Nieuw verkozen politierad Geraardsbergen/Lierde (DAUW Godelieve ontbreekt)

Installatie en eedaflegging nieuwe politieraad is een feit!

politieraad Geraardsbergen/Lierde
Nieuw verkozen politieraad Geraardsbergen/Lierde (DAUW Godelieve ontbreekt op de foto)

De politiezone Geraardsbergen/Lierde is een “meergemeentenzone” en daarom ook worden de bevoegdheden van de gemeenteraden inzake beheer en organisatie van het politiekorps uitgeoefend door een politieraad. De politieraad van onze politiezone bestaat uit 17 leden en is evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van Lierde en Geraardsbergen. Deze verdeling gebeurd op basis van de bevolkingscijfers.   Jurgen Soetens, burgemeester van de gemeente Lierde en burgemeester Guido De Padt van de stad Geraardsbergen zijn van rechtswege lid van deze politieraad en worden dus niet meegerekend in het voornoemde aantal raadsleden. De nieuwe raadsleden zullen gedurende de komende zes jaar het mandaat van politieraadslid van de politiezone Geraardsbergen/Lierde uitoefenen en in die hoedanigheid zullen ze mee bijdragen aan de organisatie en beheer van de politiezone.

Politieraadsleden

Volgende personen werden verkozen als effectief lid of als opvolger van de politieraad (in alfabetische volgorde):

 NAAM GEMEENTERAADSLID te
BRONSELAER Karla Geraardsbergen
COLMAN VILLAMAYOR Jimmy Geraardsbergen
COSYNS Pascal Lierde
DAUW Godelieve Geraardsbergen
DE BACKER Manu Geraardsbergen
DE BORRE Jordy Lierde
DE GEETER Bram Geraardsbergen
DE GELAS Lucretia Lierde
DE GENT Hans Geraardsbergen
DE PREZ Stephan Geraardsbergen
FREDERIC Rudy Geraardsbergen
GALLE Freddy Geraardsbergen
ROGGEMAN Ilse Geraardsbergen
VAN DER MAELEN Emma Geraardsbergen
VAN DER MYNSBRUGGE Jef Geraardsbergen
VAN LANDUYT Rurik Geraardsbergen
VAN TRIMPONT Fernand Geraardsbergen

 

De werking

De politieraad vergaderd minimum 4 keer per jaar, waarvan minstens 1 keer per semester. Ook de korpschef en de politiesecretaris wonen de vergadering bij. De zittingen van de politieraad bestaan uit een openbare zitting en een eventuele geheime zitting. Het openbare gedeelte bevat alle algemene onderwerpen zoals aankopen, begroting, …  Agendapunten die over personen gaan en een rechtstreekse invloed hebben op hun privacy (bijvoorbeeld bevordering, ontslag,… ) worden behandeld in de geheime zitting.

Op de agenda

Punten die op deze installatievergadering  al op de agenda stonden waren onder meer de aankoop van twee voertuigen voor de ‘Buurtpolitie’ en het vacant verklaren van vijf functies voor inspecteur en één functie voor hoofdinspecteur verspreid over de verschillende diensten van het korps van Geraardsbergen/Lierde.

eedaflegging politieraad Lu Deglas
Eedaflegging van Lucretia De Gelas bij burgemeester Guido De Padt. Op de achtergrond de Lierdse raadsleden Jordy De Borre en Pascal Cosijns.