Kunstnesten voor huiszwaluwen in Horebeke

In Horebeke komen er tien kunstnesten voor huiszwaluwen tegen de gevel van dierenartsen praktijk DAP Equilibrium.

Rond deze tijd van het jaar komen de zwaluwen terug uit het Zuiden.
Ze zijn de voorbode van de lente en daarom door vele mensen geliefd.
Er zijn verschillende soorten waarvan de huiszwaluw, een kleine zwart-witte zangvogel, zich nog het meest van al thuis voelt tussen de mensen.
Zwaluwen zijn heel nuttige vogels: het zijn enthousiaste insecteneters en ze houden dus op een natuurlijke manier het insectenbestand in toom.
Omdat de huiszwaluw in Vlaanderen geen natuurlijke nestplaats heeft maakt hij uitsluitend gebruik van allerlei gebouwen als huizen, scholen en treinstations maar ook bruggen. Onder dakgoten of op vergelijkbare plaatsen bouwt hij een half komvormig nest uit modder dat hij vermengt met speeksel.
De soort staat de laatste jaren meer en meer onder druk vooral door het verlies van geschikte nestplaatsen.
De huiszwaluw houdt niet van nieuwe en gerenoveerde gebouwen, waardoor het aanbod aan potenti ële nestplaatsen de laatste decennia in vrije val is.
Het aantal zwaluwen is de jongste 30 jaar dan ook met 90 procent verminderd. De vogel staat op de Vlaamse rode lijst dan ook aangeduid als ‘kwetsbaar’.
Laatste kolonie van Horebeke
Ook in Horebeke ging het snel achteruit met de huiszwaluwen. Het achteruitgaan van insecten en verlies van geschikte nestplaatsen zorgde voor het teloorgaan van de laatste populatie aan de Haaghoek.
Natuurpunt kern Rondom Burreken neemt daarom het heft in handen.
Bij dierenarts Martina Schwarz aan de Haaghoek 4 te Horebeke werden 10 kunstnesten geplaatst.
“Tot voor enkele jaren hadden we hier altijd huiszwaluwen. Maar toen we onze schuur renoveerden moesten ze noodgedwongen op zoek naar een andere woonplaats.
Nu de renovatie achter de rug is beslisten we, op voordracht van Natuurpunt, om 10 kunstnesten te plaatsen. We hopen dat de huiszwaluwen zo snel de weg weer terug vinden naar onze praktijk. Ze zijn een lust voor het oog en zorgen voor veel sfeer op onze vierkantshoeve. Een plankje onder elk nest moet ertoe bijdragen dat het hier proper blijft en onze bezoekers geen mest op hun hoofd krijgen.”
Subsidies
“Natuurpunt wil het niet laten bij dit priv é — initiatief. Zo wil de natuurvereniging voorstellen aan het gemeentebestuur om , naar analogie met aanpalende gemeentes, subsidies te voorzien voor zwaluwnesten. Met een bedrag tussen de 20 en 100 euro, afhankelijk van het aantal bewoonde nesten, kunnen inwoners gemotiveerd worden om kunstnesten te plaatsen en zorg te dragen voor de huis- en boerenzwaluwen” zegt Ludo Vanderlinden van Natuurpunt.

X