Schepen Christ Meuleman: ‘Aandringen gemeentebestuur loont’

Na maandenlang aanhoudend werk geleverd te hebben in Aquafin-dossier Gaversesteenweg hebben schepen Meuleman en de gemeentelijke diensten , mede gesteund door Farys, hun doel binnen gehaald:   De Vlaamse Regering droeg afgelopen vrijdag (5 april) een nieuw optimalisatieprogramma op aan Aquafin voor de uitbouw en optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur. Daarbij werden ook middelen vrijgemaakt voor het project Gaversesteenweg in Scheldewindeke, dat opgenomen werd in lokaal pact.

Bij dergelijke ingrijpende werken wordt een gescheiden riolering aangelegd en ligt de nadruk op het saneren van vuilvracht waarbij prioriteit wordt gegeven aan die projecten waar ook de betrokken gemeenten bereid zijn gelijktijdig mee te investeren in de sanering van het betrokken gebied. Dit gebeurt telkens volgens het principe van de optimale afkoppeling. Door dit dossier op het lokaal pact te krijgen wordt dit project voor het overgrote deel gefinancierd door de Vlaamse overheid.
De Vlaamse regering keurde specifiek voor dit dossier volgende budgetten goed

 

– Gaverse Steenweg 1e fase € 2.334.258,00 (driehoek Stationsstraat /Streekt/ Gaversesteenweg + Peperstraat)

– Gaverse Steenweg 2e fase (gescheiden stelsel in aanpalende straten  aan nieuwe collector) €  3.381.956,00  (2de deel Gaversesteenweg + Hauwsestraat)

Vorige week zaten schepen Meuleman en de Oosterzeelse technische dienst reeds samen met het studiebureau en de verantwoordelijke projectleider bij Aquafin.

Volgende timing werd vooropgesteld:

  • Voorontwerp in te dienen tegen begin 2020
  • Goedkeuring door VMM tegen half 2020 à start ontwerp
  • Aanbestedingsdossier voor 1ste fase ten vroegste eind 2021/begin 2022
  • Uitvoering 2022/2023 voor eerste fase , tweede fase zal aansluitend opgestart en uitgevoerd worden !

Het gemeentebestuur heeft altijd de filosofie gevolgd om tegelijkertijd met deze werken ook met de bewoners te overleggen om de weginfrastructuur te verbeteren of aan te passen. Dit zal ook in dit dossier gebeuren.

Het gemeentebestuur is bezig met nog 2 andere grote rioleringsdossiers:

  • Afkoppeling Landskouter: start wordt eind 2020/begin 2021 Collector Kwaadbeek/Hooimeersbeek: hier proberen we ook dit project in 2 fasen opgedeeld (en goedgekeurd) te krijgen. Op die manier zouden we Merebaaistraat, Kwaadbeek en Kleistraat het eerst willen uitvoeren zodat tevens de bovenbouw van voornoemde straten kan aangepakt worden. Zo willen wij ook dit project betaalbaar en haalbaar maken.

Start proberen we te plannen in de loop van   2021.

Timing ligt vooral in handen van het studiebureau Arcadis, aan wie reeds in het verleden deze opdrachten werden toevertrouwd.

Christ Meuleman Schepen openbare werken

X