Koen Van den Heuvel

Vlaams gewest maakt geld vrij voor riolering in Denderwindeke

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel

Denderwindeke krijgt vanuit het Vlaams gewest een financieel duwtje in de rug voor riolering. Dit dubbele investeringspakket werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op vraag van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel.

Dankzij deze investering kunnen we de riolerings- en zuiveringsgraad in de gemeente verder opkrikken. Dat we duurzaam moeten omspringen met water is algemeen geweten, maar met deze financi ële injectie zetten we weer een stap vooruit.

Niet alleen bovengrondse zichtbare investeringen zijn belangrijk, maar zeker de ondergrondse verbeteren de levenskwaliteit van onze gemeente.

Concreet betekent dit voor Ninove dat er € 2 842 836 werd toegekend voor de aanleg van gescheiden riolering in de Krepelstraat te Denderwindeke (in combinatie met wegeniswerken en aanleg fietspad).

‘Ik geloof sterk in de kracht van lokale besturen, maar het is noodzakelijk dat het Vlaams gewest hen ondersteunt in hun opdracht op het vlak van riolering.’ zegt minister Koen Van den Heuvel.