Katie Coppens en Lieven Meert gaan beide voor de federale verkiezingen

Katie Coppens, Schepen van financi ën, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Katie Coppens is een energieke advocate van 40 jaar; sinds 2007 is ze gemeenteraadslid voor de Sp.a Ninove en sinds 2013 eerste schepen, thans bevoegd voor ruimtelijke ordening en financi ën en dierenwelzijn.

Katie Coppens is sportief, veelzijdig geïnteresseerd in de maatschappij en houdt van mensen, natuur en dieren.

Zij belooft u haar volledige inzet voor de realisatie van een sociaal beleid met onder meer verlaagde BTW tot 6% voor elektriciteit, een minimumloon van € 14/uur, minimumpensioenen van € 1500/maand, betere terugbetaling van geestelijke gezondheidszorg, plafonneren van accijnzen op brandstoffen en dit via een eerlijker belastingsysteem met een eerlijke bijdrage door de grootste vermogens.

Lieven Meert

Lieven Meert is fractieleider in de Ninoofse gemeenteraad en was tot eind 2018 ocmw-voorzitter en schepen voor jeugd in Ninove. Hij werkt al een tiental jaar voor de sp.a studiedienst en het kabinet van Johan Vande Lanotte als expert begroting en sinds enkele maanden ook pensioenen. Thema’s die hij graag ook vanuit het federaal parlement zou willen opvolgen.

De voorbije jaren zag Lieven als OCMW-voorzitter hoe vele mensen het steeds moeilijker kregen om de eindjes aan elkaar te knopen door hogere facturen. Daar wil hij aan werken door een eerlijker fiscaliteit en betere armoedebestrijding.

In Brussel wil hij ook ijveren voor meer financi ële ondersteuning voor Ninove en de Denderstreek om de uitdagingen waarmee we te kampen hebben, beter te kunnen aangaan.

Kandidaten uit Ninove

Lijstnummer Sp.a 16

Kandidaat Kamer van Volksvertegenwoordigers — Oost-Vlaanderen
Plaats 10 Katie Coppens
Opvolger plaats 2 Lieven Meert