Wouter Vande Winkel

Ninove scherpt klimaatambities aan

Wouter Vande Winkel, schepen voor leefmilieu en klimaat

De gemeenteraad van Ninove zette vorige week het licht op groen voor de toetreding van de stad tot het vernieuwd Burgemeestersconvenant. Het eerdere engagement van de stad uit 2016 beoogde een CO2-reductie van 20% tegen 2020. Met deze vernieuwde toetreding engageert Ninove zich tot een reductie van de CO2-uitstoot met 40% tegen 2030. Om die doelstelling te halen treedt de stad toe tot ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’, een samenwerkingsverband tussen intercommunale Solva en de provincie Oost-Vlaanderen.

De stad heeft sinds 2016 een klimaatactieplan en was daarmee na Aalst de tweede stad in de Denderstreek die een concreet engagement aanging om de klimaatsverandering tegen te gaan. Intercommunale Solva startte in 2017 met de provincie een samenwerkingsproject op om ook de andere steden en gemeenten uit hun werkingsgebied de mogelijkheid te bieden om een klimaatactieplan op te starten. “Ook Ninove sluit zich nu bij dit project aan. Solva werkt met 20 prioritaire klimaatmaatregelen en het is de bedoeling dat elke stad of gemeente trekker wordt van drie van die maatregelen.” vertelt schepen van Leefmilieu en Klimaat Wouter Vande Winkel (Samen-Groen), “Op die manier kunnen we leren uit elkaars ervaringen en de concrete projecten optimaal uitwerken. Ninove koos ervoor om werk te maken van lokale energieproductie met windenergie, een gedragen klimaatbeleid en het stimuleren van autodelen.”

De stad heeft de voorbije jaren al flink wat initiatieven ontplooid, van groepsaankopen voor zonnepanelen en isolatie voor burgers over de vergroening van het eigen wagenpark tot radicale keuzes voor energiezuinigheid bij de eigen projecten zoals het energiezuinig nieuwe politiekantoor en industrieterrein Doorn Noord, waar het doel is meer energie op te wekken dan dat er verbruikt wordt. Met het nieuwe plan wil het bestuur nog een versnelling hoger schakelen. “Op dit moment worden in Ninove nauwelijks auto’s gedeeld,” vertelt Vande Winkel, “terwijl daar in een stad van bijna 40.000 inwoners zeker een markt voor is. In het najaar willen we een actieplan ontvouwen dat autodelen in Ninove van de grond moet doen komen.”

Burgemeester Tania De Jonge is alvast bijzonder tevreden met de aangescherpte ambities en de toetreding tot het samenwerkingsverband. “De aanpak van de klimaatsverandering heeft een groot draagvlak binnen het bestuur,” vertelt De Jonge, “Die aanpak vraagt bovendien een heel brede waaier van maatregelen en de samenwerking met andere steden en gemeenten zorgt ervoor dat we van elkaar kunnen leren bij de uitwerking van die maatregelen.”