Open brief aan alle politiek verantwoordelijken van Ninove

” De problematiek in zwembad De Kleine Dender is nu al aangekaart sinds oktober/november 2018 door vakbond VSOA. Alsook vele jaren ervoor door de personeelsleden zelf. Tot op heden zien wij geen verschil, integendeel.

Wij zijn als personeelsleden enkel aangesproken door de preventiedienst Attentia en dit in het kader van een formele interventie (dit was amper 15 percent van de personeelsleden).
Verder zijn we door het bestuur nog nooit gehoord of aangesproken geweest noch door de rechtstreeks politiek verantwoordelijken nog door het bestuur van Ninove. Blijkbaar is de mening van het personeel niet belangrijk en dit is afgelopen weken alleen maar verder bevestigd geweest.

Vele personeelsleden hebben de afgelopen tijd de volledige zaak gevolgd via de gemeenteraden en van sommige beweringen waren wij vaak ter verstomming geslagen. Wij hebben vele leugens gehoord alsook uitvluchten. Maar wat we nog het ergste van al vonden was dat sommigen die maar al te goed wisten hoe het er in zwembad De Kleine Dender aan toe ging, gewoon hoorden zeggen dat ze er niks vanaf wisten. Meerdere vergaderingen hebben vooraf plaatsgevonden met politiek verantwoordelijken. Maar nooit zijn er maatregelen getroffen tegenover het beleid van het management AGB De Kleine Dender. De afgelopen 4/5 weken zagen we de interne verantwoordelijke van het zwembad niet meer op de werkvloer???

Er is niet over gecommuniceerd welke de reden van afwezigheid was. Wanneer personeelsleden hiernaar vroegen werden ze telkens afgescheept of voorgelogen. Welke verstandhouding wil je dan nog tussen personeel en bestuur? Mag het personeel de waarheid niet kennen? De realiteit?

Het personeel heeft de afgelopen 5 weken nog meer gemotiveerd gewerkt dan ervoor en telkens hun beste beentje voor gezet om alles in zwembad De Kleine Dender goed te laten verlopen. En dan durft een andere verantwoordelijke antwoorden dat alles toch op wieltjes loopt terwijl het het personeel is die de verantwoordelijkheid op zich neemt? Natuurlijk loopt alles op wieltjes de eindverantwoordelijke is afwezig.

Het is het personeel die alle noodzakelijke taken op zich neemt. Het zijn de personeelsleden die ervoor gezorgd hebben dat jobstudenten na weken wachten eindelijk verwittigd werden dat ze aangesteld waren om te komen werken deze zomervakantie.
Het waren de personeelsleden die voor vervangingen zorgden en nog steeds tijdens ziekte.

De personeelsleden hebben nog steeds hun evaluatie op papier niet ontvangen. Terwijl deze gesprekken al lang hebben plaatsgevonden. Behalve dan voor 2 personeelsleden die zelfs nog steeds niet ge ëvalueerd zijn. Moet hiervoor geen opgelegde termijn gerespecteerd worden? Wie is ook hier de eindverantwoordelijke? Het is alsof de wereld stil staat binnen het zwembad.

Evenementen moeten plaatsvinden zonder het nodige materiaal want volgens een verantwoordelijke mag er niks aangekocht worden van de Raad van Bestuur. De vraag die wij ons stellen is de Raad van Bestuur hier wel van op de hoogte? Wij willen niet in detail gaan maar ook hier zijn ernstige problemen. Wanneer we dit aanklagen laat een interne verantwoordelijke blijken dat deze situatie werd gecre ëerd doordat de onhoudbare problemen werden aangepakt. Dit wil zeggen dat men het personeel verantwoordelijk stelt omdat ze de situatie niet langer hebben aanvaard. Wij durven te hopen dat ons gevoel verkeerd is maar wij stellen ons vragen of men politiek een uitweg zoekt om de oorzaak, veroorzaakt door ons management, toch nog kan worden gerelativeerd.

Wij personeelsleden zwembad De Kleine Dender vinden het alles behalve ok é hoe wij behandeld worden. Wij verdienen eerlijkheid en respect en geen leugens.
Momenteel voelen wij ons enorm bedrogen en verwaarloosd.

Zwaar teleurgestelde en in de steek gelaten werknemers.

X