©Sophie Richez - Burgemeester Tania De Jonge

Criminaliteitscijfers in Ninove dalen

De burgemeester van Ninove, Tania De Jonge

De criminaliteit in Ninove daalt. In 2018 werden 9,9% minder inbreuken geregistreerd dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van de politiezone Ninove. Dat is een stuk beter dan op provinciaal vlak, waar een daling werd genoteerd van 0,7 % ten opzichte van 2017.

“Elk incident is er één teveel, we blijven dan ook inzetten en investeren in veiligheid. Ook de dienst integrale veiligheid en onze politie zullen hard blijven werken om onze inwoners te beschermen.”

Even zag het ernaar uit dat het historisch lage aantal inbraken in woningen van 2017 nog zou verbeterd worden, aangezien de eerste drie kwartalen van 2018 nog minder inbraken telden. Helaas leidde een kleine diefstalgolf tijdens het laatste kwartaal, wellicht het werk van rondtrekkers, tot een stijging van 84 naar 105. Daar staat tegenover dat het aantal inbraken in openbare of overheidsinstellingen daalde van 25 naar 16 en in handelszaken van 27 naar 21.

  • Het aantal  diefstallen  uit of aan  voertuigen  daalde met 40 %, de  fietsdiefstallen  met 29%. De politie werkte ook gericht op de fietsdiefstallen en met resultaat: er werd een dader aangehouden die tientallen fietsdiefstallen bekende.
  • Het aantal  gewapende diefstallen  is afgenomen tot 4 voor het hele jaar. Daarentegen registreren we, net als op provinciaal niveau, een toename van het aantal  diefstallen met geweld zonder wapen  (van 19 naar 32).
  • Fysiek en seksueel geweld  in de publieke ruimte zijn met 19 % afgenomen, net als de  opzettelijke slagen en verwondingen  (- 13 %).
  • Het aantal vastgestelde feiten van  drugbezit, drugverkoop en drughandel  is, in lijn met de provinciale trend, aanzienlijk toegenomen. Aangezien dit misdrijven zijn waar opsporing belangrijk is, kan dit wijzen op een gestegen effici ëntie in de aanpak van dit fenomeen.
  • Ook in lijn met de provinciale stijging, zijn de gevallen van  internetfraude, die het derde jaar op rij blijven toenemen. Gezien de toenemende digitalisering van de maatschappij, is het te verwachten dat die stijgende trend zich de komende jaren zal verderzetten. De politiezone Ninove zal dan ook investeren in de aanpak van cybercriminaliteit.
  • Vijf  politiemedewerkers  werden in 2018 slachtoffer van  slagen, tegenover drie in 2017 en 2016. Het aantal gevallen van  smaad en weerspannigheid  blijft het derde jaar op rij dalen, van 45 gevallen in 2016 naar 28 in 2018.
  • Wat  overlast  betreft, nam het aantal klachten over storend gedrag af met net geen 7 %. Dit kan het gevolg zijn van het integraal veiligheidsbeleid van de stad, waar de gemeenschapswachten deel van uitmaken. Het aantal gevallen van  schade en/of vandalisme  steeg met nagenoeg 10 %. Deze stijging komt door de ‘bolletjesschieters’, die konden worden aangehouden.
  • Zowel lokaal als provinciaal is het aantal dossiers over  illegale wapenhandel  (vuurwapens) meer dan verdrievoudigd. Dat is het gevolg van de amnestieperiode, waarin verboden wapens of vergunningplichtige wapens zonder vergunning konden worden ingeleverd. Hoewel er niet vervolgd werd, diende er telkens toch proces-verbaal te worden opgesteld, wat de spectaculaire stijging verklaart.