Geen hoogbouw op de Ezelsberg te Nederboelare. Deputatie geeft negatief advies.


Foto: Google Earth


Geraardsbergen. Eind vorig jaar leverde het College van Burgemeester en Schepenen een omgevingsvergunning af aan Samtex voor een wooncomplex met 49 wooneenheden aan de Ezelsberg te Nederboelare. Verschillende belanghebbenden gingen daartegen in beroep. De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen volgde de bezwaren en weigerde de omgevingsvergunning.

Negatief advies van de Brandweer van Geraardsbergen
Op 26 november 2018 leverde het College van Burgemeester en Schepenen een omgevingsvergunning af aan Samtex voor de bouw van een wooncomplex met 49 wooneenheden op de Ezelsberg te Nederboelare. Dit project is heel erg omstreden. Het bestuur van de stad heeft een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP Reepstraat) goedgekeurd dat hoogbouw op dit terrein achter het station aan de spoorweg toelaat. De buurtbewoners waren fel tegen dit project gekant en verzamelden meer dan 1.000 handtekeningen in een enquête waar duidelijk afstand werd genomen van de plannen om hoogbouw op dit terrein te ontwikkelen.

In de zomer van 2018 gaf de brandweer van Geraardsbergen eveneens een negatief advies omdat het project niet voldeed aan allerlei voorschriften, zoals o.a. de bereikbaarheid. De buurtbewoners hadden eveneens een lijst van hinderaspecten: visuele hinder, schending van privacy, schaduwslag, extra parkeer- en verkeersdruk, wateroverlast, aantasting leef- en woonklimaat… Het terrein ligt ook in overstromingsgevoelig gebied. Er waren te weinig garanties voor het ontwikkelen van een groene, overstroombare zone.

Het ongunstig advies van Infrabel gaf de doorslag.
Het ongunstig advies van Infrabel gaf de doorslag. De constructies en verhardingen van het project stonden te dicht tegen de spoorlijn. Infrabel onderstreept dat er binnen de tien meter van de sporen geen gebouwen mogen worden opgetrokken. De veiligheidsafstanden en de algemene voorwaarden werden te weinig nageleefd. Daarnaast waren er ook nog vragen met betrekking tot de isolatie tegen geluidsoverlast en trillingen, veroorzaakt door de treinen.

Op de vraag wat Samtex kan ondernemen tegen het ongunstig advies, laat Bram Vandromme, advocaat van de aanklagers het volgende optekenen: ‘De aanvrager kan nu twee dingen doen: in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen — wat ik weinig waarschijnlijk acht, gezien de duurtijd van twee jaar — of een nieuwe aanvraag indienen, die dan opnieuw de volledige administratieve procedure moet doorlopen.’ Samtex houdt zijn antwoord in beraad.

Julien Borremans