Zottegemse gemeenteraden kunnen vanaf vandaag herbeluisterd worden

Vanaf vandaag kunnen de gemeenteraden na afloop integraal beluisterd worden via de website van de stad Zottegem. Livestreaming is voorlopig niet mogelijk.  

“De zittingen worden volledig opgenomen en na verwerking als audioverslag online gezet op www.zottegem.be/audioverslage “, aldus schepen van Communicatie Brecht Cassiman (N-VA). “Zo wil de stad de besluitvorming nog transparanter maken voor haar inwoners. Een win-win voor zowel burger als stad. Enerzijds verlagen we de drempel tussen de bevolking en de politiek. Anderzijds betekent het voor de stadsadministratie een enorme tijdswinst: vaak gingen weken verloren aan het volledig uittypen van het woordelijk verslag van de gemeenteraad. Nu komt er tijd vrij die de dienstverlening alleen maar ten goede kan komen. De investeringskost voor deze aanpassing is beperkt: jaarlijks kost de streaming en software de stad ongeveer 8.000 euro. “Een relatief beperkte kost ten opzichte van de tijdswinst in de administratie.”

Livestreaming (nog) niet mogelijk

“Een livestreaming van de raden, is momenteel geen optie”  geeft Cassiman nog mee. “Daarvoor zou het huidige conferentiesysteem, sinds 2011 in gebruik, in zijn geheel moeten vervangen worden, een dure investering. “We laten nu al de raadsleden tot het einde van het jaar wennen aan de nieuwe vorm van audioverslaggeving, dan zal in een latere fase wel duidelijk worden of een vernieuwing van het conferentiesysteem wenselijk is of niet.”