Twee enthousiaste en vlotte Haaltertse dames zijn Open Vld kandidaten voor de komende verkiezingen

Sofie en Nathalie
Nathalie Meganck (3de Opvolger Vlaams Parlement) en Sofie Coppens (15de plaats Kamer) zijn de Haaltertse Open Vld kandidaten voor de komende verkiezingen

Nathalie Meganck (41), rasechte Haaltenaar, studeerde af als handelsingenieur.
Op haar 22st e werd ze gemeenteraadslid en later kon ze als schepen RO & stedenbouw het beleid mee vorm geven. In de huidige legislatuur is ze als fractieleider een gedreven gemeenteraadslid.

Nathalie is sociaal ge ëngageerd. Ze is bestuurslid van LIberale ZOrg, politieraadslid, zetelt in de AV van de Liberale Mutualiteit en steekt als vrijwilliger graag een handje toe.

Met optimisme en engagement probeert Nathalie als bruggenbouwer steeds voor oplossingen te gaan die ook in de praktijk werken. In haar job, als expansiemanager bij Colruyt Group, komt deze troef goed van pas. Maar ook in de politiek probeert ze deze in te zetten.
Vrijheid, verantwoordelijkheid én solidariteit zijn belangrijke hoekstenen voor haar. Geen wonder dus dat ze het liberaal project met veel enthousiasme kan onderschrijven.

MEGA(nck) enthousiast om:

  • Onze leefomgeving duurzaam, flexibel & vooruitstrevend te ontwikkelen.
  • In te zetten op meer netto voor wie werkt; werk & koopkracht vormen immers de grondslag voor onze welvaart.
  • Onze keuzevrijheid maximaal te vrijwaren in alle levensfacetten, maar niet zonder verantwoordelijkheidszin.

Ook enthousiast?
Uw stem = mijn engagement om te doen!  

Sofie Coppens (39) is licentiaat politieke & sociale wetenschappen en volgt momenteel een aanvullende opleiding fiscaliteit.
Ze werkt als Head Real Estate voor een financi ële instelling en vindt het enorm belangrijk in te zetten op de economische aspecten van ons land.

Mensen die werken moeten beloond worden. Hiervoor zou Sofie graag bijzondere aandacht willen geven aan de singles. Tot nu toe is er volgens haar te weinig aandacht voor de fiscale nadelen voor singles, nochtans zijn er steeds meer alleenstaanden. Het Belgische belastingsysteem blijft nog steeds gericht op het klassieke gezin. Nergens ter wereld worden alleenstaanden zonder kinderen zwaarder belast dan in Belgi ë! (cijfers uit de OESO rangschikking). Tijd dus om hier iets aan te doen!

Met uw steun maken we er werk van!

©Sori – Open Open Vld Kandidaten komende verkiezingen 2019
vlnr johan de bleecker, Filip Meirhaeghe, Els Cosyns, Nathalie Meganck, Carina Van Cauter, Tania De Jonge, Jan Arijs en Stijn Wille

Kandidaten uit Oost-Vlaanderen

Lijstnummer  Open Vld  3  

Kandidaat Vlaams Parlement — Oost-Vlaanderen
Plaats 1 Carina Van Cauter
Plaats 6 Filip Meirhaeghe
Plaats 12 Stijn Wille
Plaats 3de opvolger Nathalie Meganck
Plaats 4de  opvolger Jan Arijs
Plaats 10de opvolger Els Cosyns

Kandidaat Kamer van Volksvertegenwoordigers — Oost-Vlaanderen
Plaats 2de  opvolger Tania De Jonge
Plaats 5de opvolger Johan De Bleecker