©Sophie Richez - Schepen van financi ën, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, Katie Coppens en burgemeester Tania De Jonge

Belasting voor bedrijven in Ninove laag

Schepen van financi ën, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, dierenwelzijn en begraafplaatsen.
©SoRi – Schepen van financi ën, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, dierenwelzijn en begraafplaatsen.

Op de gemeenteraad van Ninove stond de hernieuwing (en niet verhoging) van een aantal belastingen en retributies op de agenda. Raadslid Karolien De Roose verweet de meerderheid een belastingtsunami te organiseren, wat met cijfers weerlegd werd door raadslid Lieven Meert (Samen-sp.a): “Op basis van cijfers van minister Homans blijkt duidelijk dat de gemeentelijke belastingdruk per inwoner in Ninove 20% lager ligt dan het Vlaamse gemiddelde, ook wanneer je de cijfers van gelijkaardige steden afzonderlijk bekijkt. Niemand betaalt graag belasting, maar dat de belastingdruk in Ninove hoog zou zijn is gewoon niet juist.”

De Roose nam in het bijzonder de belasting op bedrijven in het vizier bij haar kritiek op de meerderheid. Schepen van Financi ën Katie Coppens benadrukt echter dat die belastingen in Ninove in vergelijking met andere steden juist laag is. “In Ninove maken we onderscheid tussen niet-hinderlijke en hinderlijke bedrijven volgens de normen van de Vlaamse regering, een onderscheid dat bijvoorbeeld in Aalst niet gemaakt wordt. Daar betaalt ieder bedrijf hetzelfde tarief en kijkt men enkel naar de oppervlakte. Zeker voor   kleine zelfstandigen of KMO’s zitten we fors onder de tarieven van Aalst,” vertelt Katie Coppens, “Het hoogste tarief in Aalst van 9710 euro bestaat in Ninove zelfs niet.”

Er werd één belasting niet hernieuwd, namelijk deze op onbebouwde percelen. De Vlaamse bouwmeester beveelt een bouwstop aan in de deelgemeenten zodat deze belasting niet meer wenselijk is. Bovendien bevatte deze belasting veel uitzonderingen en werden er veel bezwaren tegen ingediend zodat de schrapping van deze belasting een vereenvoudiging voor onze administratie inhoudt.

X