Dag van de Boerennatuur in Horebeke

 

Nu zondag, 2 juni, vindt overal in Vlaanderen de eerste Dag van de Boerennatuur plaats. Op die dag organiseren Natuurpunt-vrijwilligers, samen met lokale landbouwers, een dag in en over de boerennatuur. Ook in Horebeke werken boeren en Natuurpunt-vrijwilligers samen.

Al eeuwen lang zorgen landbouwers voor het landschap en de natuur.
Op akkers groeiden vroeger korenbloemen en klaprozen.
Vogels als grauwe gors en veldleeuwerik vonden op de akkers een uitstekende thuis:
ze vonden er voedsel en broedden tussen graan en bieten.
Zo raakten bepaalde soorten onlosmakelijk verbonden met het boerenerf.
Vandaag hebben deze planten en dieren het niet gemakkelijk.
De landbouw is de laatste decennia steeds intensiever geworden. Het resultaat is dat er nog amper plaats en voedsel rest voor de dieren en planten die ons landschap sinds eeuwenlang kleuren. Net als de landbouwers zelf verdwijnen ze aan een schrikbarend tempo.
De boerensteil en de rijke boerennatuur hebben met andere woorden een duwtje in de rug nodig. Dat kan door ze te leren kennen en te koesteren.
Op zondag 2 juni organiseert Natuurpunt Kern Rondom Burreken daarom de dag van de Boerennatuur te Horebeke.
Hierbij staan bezoeken gepland aan Fruithoeve Picard, landbouwbedrijf Vanderdonkt en de Tissenhovemolen.
Landbouwer en natuurgids vertellen over de inspanningen die beide leveren om de natuur op en rond het erf te versterken.
Fruitkweker Picard is een jonge landbouwer die zijn boomgaarden met liefde beheert.
Om de muizen op het erf te bestrijden heeft hij een nestkast geïnstalleerd voor torenvalken. De bloemsens worden dan weer bestoven door bijen uit de kasten en de bijenhotels. En om ze van extra voedsel te voorzien heeft hij bloemenweides aangelegd.
Hij is een groot voorstander van korte keten en nodigt zijn klanten dan ook uit om zelf hun fruit te komen plukken. Langs een recent geopende trage weg kunnen we zijn erf bezoeken.
Luc Vanderdonkt is een landbouwer pur sang. Hij heeft een groot bedrijf waar akkerbouwproducten en groenten worden geteeld. Zijn akkers zijn het biotoop voor akkervogels als de veldleeuwerik, een kwetsbare soort.
Om erosie tegen te gaan heeft hij nieuwe houtkanten aangeplant. En om de steenuil alle kansen te geven werden knotwilgen aangeplant. Op zijn erf zaaide hij recent dan weer een bloemenweide in zodat de wilde bijen en vlinders voldoende nectar hebben.

De Tissenhove molen is een van de oudste staakmolens van Vlaanderen.
De molen staat op een hoogte van om en bij de 100 meter en biedt een prachtig uitzicht over de akkers en weiden in de streek. Met wat geluk hoor je van hieruit de veldleeuwerik zingen en de kieviten buitelen.

Vertrek en eindpunt: Fruithoeve Picard, Kromstraat 30 te 9667 Horebeke
Vertrek om 14u – einde voorzien rond 17u

Meer info:
Natuurpunt kern Rondom Burreken
Filip Hebbrecht
0490 57.18.33

X