Zwalm stelt rookverbod in op gemeentelijke sportsite

Naar aanleiding van de werelddag tegen tabak (vrijdag 31 mei) kondigt het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Zwalm aan de komende gemeenteraad een besluit voor te leggen om het roken op de nieuwe gemeentelijke sportsite te verbieden.
Dat roken schadelijk is voor de gezondheid, is niet nieuw. Er zitten meer dan 4.000 chemicali ën in tabaksrook, waarvan er van 250 bekend is dat ze schadelijk zijn en 50 soorten kunnen kanker veroorzaken.
“Maar kinderen zijn onrechtstreeks ook slachtoffer van rokende volwassenen en jongeren. Want: zien roken doet roken. Daarom wordt elke roker gevraagd om geen sigaretten meer op te steken in het zicht van kinderen. Rookvrij opgroeien, dat betekent niet alleen een rookvrij huis, een rookvrije auto en een rookvrije crèche, maar ook een school, speeltuin en sportterrein zonder sigaretten”, zegt Bruno Tuybens — schepen voor welzijn.
Met de gemeenteraad van 28.03.2019 werd het ‘Charter voor een gezonde gemeente 2019-2024’ van Logo Gezond unaniem goedgekeurd. In deze actie ‘gezonde gemeente’ wordt ruim aandacht gevraagd voor de creatie van rookvrije speelpleinen. Daarom is het aangewezen een rookverbod in te stellen op de gemeentelijke sportsite en de groenzone errond. Ook de gezaghebbende organisatie ‘Kom op tegen Kanker’ ijvert reeds geruime tijd voor rookvrije sites waar veel kinderen aanwezig zijn.
De aanpassing van dit reglement gaat van kracht vanaf de beslissing in de gemeenteraad en zal op een duidelijk zichtbare plaats geafficheerd worden zodat iedereen die gebruik maakt van de sportsite of in deze groenzone wil vertoeven op de hoogte is van deze extra bepalingen. Naast dit reglement zullen er ook pictogrammen ontworpen worden die de gebruiker onmiddellijk visuele signalen geeft.
De handhaving zal worden waargenomen door de politiediensten