Sociale diensten Zottegem worden gecentraliseerd op OCMW-site. Kurt De Loor vreest ‘downsizing’

Zottegems schepen van Sociale Zaken Peter Vansintjan (CD&V) heeft de plannen voorgesteld van een verhuis van de sociale diensten in de Kloosterstraat in Erwetegem, naar de OCMW-site in de Deinsbekestraat in Zottegem. Voormalig OCMW-voorzitter Kurt De Loor vreest dat de werking eronder zal lijden.

Schepen van Sociale Zaken Peter Vansintjan (CD&V)

“Het gaat om alle diensten van het Huis van het Kind:”, aldus Vansintjan. “het ZIBO-initiatief, de Zibotheek, het Zibocaf é en de dienst kinderopvang en de werking van De Katrol. Ook het consultatiebureau van Kind en Gezin verhuist mee.” Vansintjan kwam op het idee van de verhuizing van al deze diensten naar de OCMW-site toen bleek dat er in de bovenverdieping van het Sociaal Huis heel wat lokalen leegstonden. “Er zijn belangrijke voordelen aan de centralisatie van de sociale diensten. De gebouwen langs de Kloosterstraat worden momenteel gehuurd door de stad Zottegem en dat biedt geen zekerheid. De diensten onderbrengen in onze eigen gebouwen is in die zin interessanter en bovendien goedkoper. Daarnaast zal het voor de mensen die er gebruik van maken gemakkelijker zijn om alles op 1 adres terug te vinden. We zijn in overleg gegaan met alle betrokken diensten en hebben op basis daarvan architecten aan het werk gezet om alles uit te tekenen. Die plannen zijn nu klaar en zullen na goedkeuring op het schepencollege voorgelegd worden aan de gemeenteraad.”

Voormalig OCMW-voorzitter en huidig gemeenteraadslid Kurt De Loor (SP.A)

Voormalig OCMW-voorzitter en huidig gemeenteraadslid Kurt De Loor (SP.A) reageert scherp op de plannen. Hij vreest ‘downsizing’, verwijt het stadsbestuur een gebrek aan visie en heeft het over een besparingsoperatie. “De beschikbare ruimte is simpelweg onvoldoende om alle diensten van het Huis van het Kind de nodige ademruimte te geven”, aldus De Loor. “Ons Huis van het Kind was de voorbije jaren steeds een schoolvoorbeeld in Vlaanderen. We sleepten zelfs de Federale Armoedeprijs in de wacht. De nieuwe plek is te krap en de faciliteiten voldoen niet. Het ZIBO bijvoorbeeld beschikt in de Kloosterstraat over heel veel ruimte binnen en ook buiten voor als het mooi weer is. Gaan ze de kinderen nu een hele dag opsluiten in een krappe ruimte in het Sociaal Huis?” De Loor spreekt ook tegen dat de verhuizing een besparing zal opleveren. “De huurprijs is een drogreden. Het huurtarief van het gebouw in de Kloosterstraat was zeer laag en bovendien waren water, elektriciteit en verwarming inbegrepen. En je mag ook de kosten om het Sociaal Huis klaar te maken om alle diensten er in onderbrengen niet vergeten. Want daarover wordt met geen woord gerept. De veiligheidsvoorschriften voor de kinderopvang bijvoorbeeld. En het sanitair en de slaapruimte.”   Verder laat De Loor weten dat hij de plannen als een gemiste kans beschouwt voor zijn idee van een co-workingplaats voor jonge starters in het Sociaal Huis. “En blijkbaar worden de pannen voor een Sociale Kruidenier ook opgeborgen”, aldus De Loor. “Opnieuw een gemiste kans voor Zottegem en haar jonge en ondernemende inwoners. Zottegem verdient beter.”

Gevraagd om een reactie laat Peter Vansintjan nog weten dat er geen sprake is van downsizing. “Integendeel”, aldus Vansintjan.  In het nieuwe project werd uitgegaan van de bestaande oppervlakten van het huis van het Kind en deze werden aangevuld met de ruimte nodig voor lichtpunt met inbegrip van een sociale kruidenier, de sociale dienst , kind en gezin. Het getuigt precies van een gezonde visie om alles te centraliseren op de ocmw site die daardoor het sociale hart wordt van Zottegem. Alle diensten (de sociale dienst, het huis van kind, kind en gezin, licht punt…) zijn bij de ontwikkeling van   dit project betrokken en zijn zeer enthousiast.  En uiteraard is er een kostenplaatje voor dit project. Het gaat dus geenszins om een besparing maar om een nuttig gebruikt van eigen gebouwen. Dit is een ‘diepte-investering’ die zal renderen op middellange termijn en die vooral de continuïteit van ons huis van het kind zal garanderen! Wat als de eigenaar van de huidige gebouwen van het huis van het kind morgen andere plannen heeft met zijn gebouw? We moeten hier op anticiperen  en niet afwachten… De ambitie om het huis van het Kind verder te ontwikkelen is groter dan ooit.”

X