3.165 Geraardsbergenaars tekenden een petitie voor het openhouden van ‘Den Dok’.


Geraardsbergen. Het openluchtzwembad aan Den Bleek gaat dicht en daar willen 3.165 inwoners van de Oudenbergstad een stokje voor steken. Het actiecomit é ‘Den Dok Blijft’ heeft gisteren een petitie met 3165 handtekeningen aan burgemeester De Padt officieel overhandigd met de duidelijke boodschap om het zwembad weer te openen.

De afgelopen maanden heeft het actiecomit é ‘Den Dok Blijft’ hemel en aarde bewogen om het legendarische openluchtzwembad aan Den Bleek open te houden. Woordvoerder Geert Van Damme: ‘Het openluchtzwembad had niet alleen een belangrijke historische waarde, het vervulde tevens een belangrijke sociale functie. De gewone Geraardsbergenaar kon voor een prikje genieten van een leuke namiddag aan het water in het centrum van de stad. Dit valt nu weg.’ De actievoerders wisten meer dan 3.000 stadsgenoten te bekoren om hun handtekening onder een petitie te zetten.

Marginaal, wereldvreemd en leugenaars
Gisterenavond werd de petitie aan de burgemeester en enkele schepenen overhandigd. Woordvoerder Geert Van Damme las een open brief voor: ‘Zes maanden lang werden de actievoerders verguisd, afgeschilderd als marginaal en wereldvreemd, kregen ze zelfs het verwijt te horen leugenaars te zijn die kiezen voor het behoud van een zwembad versus een ziekenhuis. Het bestuur blijft tot op heden deze perceptie koesteren en is blind voor het ongenoegen van de burger.’ Van Damme merkte tevens op dat de verzuring van Geraardsbergen op de straat duidelijk merkbaar is en dat de sluiting van het openluchtzwembad daar geen goed aan heeft gedaan. ‘De strijd moet worden gevoerd vanuit een positief uitgangspunt; de inzet van de actievoerders moet precies de verzuring doorbreken.’

Van Damme besluit: ‘De berichten van de laatste zes maanden betreffende het beleid dat werd en wordt gevoerd, tast de stad aan in het diepste van haar hart. De Geraardsbergenaar zal niet aanvaarden hoe verder met het DNA van zijn stad wordt gesold.’

‘Een open dok behoort niet meer tot de mogelijkheden.’
Zaterdag 22 juni wordt het startschot gegeven voor de participatie aan de nieuwe invulling van Bleeksite. Bewoners krijgen dan de kans om een voorstel in een idee ënbus te deponeren. Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) is formeel: ‘Een open dok behoort niet meer tot de mogelijkheden.’ Dan komt er een kerngroep die tegen maart 2020 een voorstel over de nieuwe invulling zal uitwerken. Het actiecomit é ‘Den Dok Blijft’ zal op de inspiratiedag aanwezig zijn.

Guido De Padt (Open Vld) onderstreepte gisterenavond dat het stadsbestuur niets liever wilde dan het openhouden van het openluchtzwembad maar dat de financi ële situatie van de stad hen ertoe noopt om moeilijke keuzes te maken. De Padt: ‘We hebben vorige week aan het ASZ-ziekenhuis nog 3,2 miljoen euro gestort. In de loop van deze legislatuur zullen we per jaar 1 miljoen euro aan het ziekenhuis moeten betalen. Wij moeten deze middelen storten om de bestaanszekerheid en de attractiviteit van de gezondheidszorg in Geraardsbergen te garanderen. Indien wij dit bedrag aan het ziekenhuis niet zouden moeten storten, dan konden wij het openluchtzwembad nog 10 jaar openhouden. Jullie mogen eens raden wat wij het liefste zouden willen? We willen zowel het ziekenhuis als Den Dok openhouden, maar er zijn realiteiten. We moeten keuzes maken, willen we niet dat het financieel huishouden op stelten zou staan.’

Julien Borremans