Divergente mobiscores in Oosterzele

Na het EPC, het certificaat voor de energieprestaties van een huis, krijgen alle Vlaamse woningen nu ook een “Mobiscore”. De Mobiscore berekent de afstand van elk adres in Vlaanderen naar verschillende soorten voorzieningen. Op het grondgebied van Oosterzele zijn de scores enorm verschillend. Zo behaalt Balegem nipt een voldoende met een score van 5,5. Gijzenzele en Landskouter daarentegen behalen, met een score van 7, een mooi resultaat.

De Mobiscore berekent de afstand van elk adres in Vlaanderen naar verschillende soorten voorzieningen: winkels en horeca, kinderopvang en scholen, dokters en ziekenhuizen, sport- en cultuurinfrastructuur en openbaar vervoer. De score houdt rekening met het verwachte aantal verplaatsingen voor specifieke voorzieningen en het vervoermiddel dat een gemiddelde Vlaming zou gebruiken voor deze verplaatsingen. Daarnaast houdt de Mobiscore rekening met de milieukosten (luchtvervuiling, files, geluidshinder, …) van dat vervoermiddel. Balegem scoort, met een score van 5,5, nipt voldoende. Het is opvallend dat hoe dichter men zich bij de stad Gent bevindt, de score aanzienlijk toeneemt. Zo heeft Scheldewindeke als score: 6 en Oosterzele als score: 6,2. Moortsele heeft 6,6 als score. Opvallend is de hoge score (7) van zowel Landskouter als Gijzenzele.

X