Melle behaalt 8/10 voor mobiliteit

Na het EPC, het certificaat voor de energieprestaties van een huis, krijgen alle Vlaamse woningen nu ook een “Mobiscore”. De Mobiscore berekent de afstand van elk adres in Vlaanderen naar verschillende soorten voorzieningen. Melle behaalt gemiddeld een score van 8.  

De Mobiscore berekent de afstand van elk adres in Vlaanderen naar verschillende soorten voorzieningen: winkels en horeca, kinderopvang en scholen, dokters en ziekenhuizen, sport- en cultuurinfrastructuur en openbaar vervoer. De score houdt rekening met het verwachte aantal verplaatsingen voor specifieke voorzieningen en het vervoermiddel dat een gemiddelde Vlaming zou gebruiken voor deze verplaatsingen. Daarnaast houdt de Mobiscore rekening met de milieukosten (luchtvervuiling, files, geluidshinder, …) van dat vervoermiddel. Via de website: https://mobiscore.omgeving.vlaanderen.be/ kan u de score van uw woning berekenen.