Stabiliteitsproblemen toren dekenale kerk Zottegem

Eind juni 2018 stelde Monumentenwacht tijdens de geregelde inspectie van de dekenale kerk stabiliteitsproblemen vast bij de bovenste twee lantaarns van de toren.

“Het stadsbestuur en de kerkfabriek beslisten om, in afwachting van de grondige restauratie van de toren, de nodige maatregelen te treffen om de stabiliteit van de twee lantaarns te verzekeren. De dekenale kerk is een geklasseerd monument, dus ook Onroerend Erfgoed Vlaanderen (OEV) werd erbij betrokken”, zegt
schepen van kerkfabrieken Leen Goossens. “Een gespecialiseerde firma kwam de stabiliteitsproblemen onderzoeken en deed aanbevelingen. Op basis van die aanbevelingen werden offertes opgevraagd. De opdracht werd toegewezen aan de firma Van Loy en Cie, die ondertussen met de uitvoering van de werken gestart is. “Ten laatste begin volgende week zullen de werken klaar zijn. Het totale kostenplaatje bedraagt ongeveer 40.000 euro, waarvan OEV 20.000 euro voor zijn rekening neemt. Eind vorig jaar werd het dossier voor de restauratie van de toren en de beiaard ingediend bij de Vlaamse regering. Het stadsbestuur en de kerkfabriek hopen op een vlotte afhandeling van het dossier en
toekenning van de gevraagde subsidies, zodat de kerktoren grondig gerenoveerd kan worden.”

 

X