Actiegroep ‘Den Dok Blijft’ aan het stadsbestuur: ‘Maak werk van inspraak, transparantie en goede communicatie’.


Geraardsbergen. Naar aanleiding van de inspiratiedag van zaterdag 22 juni — waarbij het startschot werd gegeven voor het participatietraject Den Bleek — roept het actiecomit é ‘Den Dok Blijft’ het stadsbestuur op om eindelijk werk te maken van degelijke manier van inspraak en participatie, transparantie en goed doordachte communicatie.

Naar aanleiding van de inspiratiedag van zaterdag 22 juni wil het actiecomit é ‘Den Dok Blijft’ nog even de puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ plaatsen. Het actiecomit é wil dat het stadsbestuur werk maakt van een degelijke manier van inspraak en participatie. ‘De wijze op dewelke over participatie wordt gedacht is totaal voorbij gestreefd. Een warme oproep aan de doorsneepolitieker: daal neer uit de ivoren toren, wees een primus inter partes’.

Volgens de actievoerders is er ook duidelijk nood aan transparantie en goede communicatie. ‘De Geraardsbergse mandataris heeft geen enkele binding meer met de burger. Men slaat de burger ofwel op een brutale wijze in het gezicht, is er enkel een flatercommunicatie en lijkt de bestuursploeg meer op een versie van FC De Kampioenen.’

De actievoerders blijven erbij dat den dok het centrale gegeven moet blijven van het ganse Bleekproject. ‘Daar kan geen toegeving over worden gedaan.’

Julien Borremans

X