Project sportpark Molenkouter in nieuwe versnelling

Er beweegt wat in het dossier Sport- en recreatiepark Molenkouter. Vorig jaar struikelde het initiatief bij het bekomen van een omgevingsvergunning door de private investeerders die het project tot hiertoe leidden. Het gemeentebestuur van Merelbeke besliste nu het project in eigen beheer verder te zetten. Het kreeg daarvoor ook de toelating van Vlaams minister Philippe Muyters. De bekomen subsidies blijven behouden. Realisatie van het totale project is voorzien tegen september 2021.

Het bestuur neemt het heft in eigen handen en wil deze zomer een overeenkomst sluiten met de private investeerders die het project tot nog toe in handen hadden. Deze investeerders maakten heel wat voorbereidingskosten en zij moeten daar — mits overdracht van het dossier — ook correct voor vergoed worden. Vorige week gaf Vlaams minister van Sport Philippe Muyters formeel per brief toelating tot overdracht van het subsidiedossier ter waarde van bijna 951.250 euro.

Vlaams minister Muyters aanvaardde ook de verantwoording van het gemeentebestuur om het dossier door de gegeven omstandigheden later op te leveren dan voorzien. De uitvoering van het project werd immers vertraagd door een aantal omstandigheden buiten de wil van het bestuur, zoals een archeologisch onderzoek, de NAVO-pijpleiding in de bodem, stedenbouwkundige zorgen …

“Het gemeentebestuur wil het heft zelf in handen nemen via het Autonoom Gemeentebedrijf. Wij willen het project terug opstarten, te beginnen met een degelijk en vernieuwd participatietraject met de buurtbewoners. We willen eerst een gedragen plan opstellen voordat we verder actie ondernemen. De timing voor uitvoering die Vlaanderen oplegt is heel krap. Maar we zullen het uiterste doen om die te respecteren”, vult schepen van sport Egbert Lachaert aan.

 Het sport- en recreatiepark Molenkouter moet een open recreatieruimte worden voor de inwoners van Merelbeke. De competitieve sporter moet er terechtkunnen voor voetbal en atletiek, maar het parkgedeelte moet ook voor de hele buurt en alle inwoners een meerwaarde zijn.

Meer info Micha ël Pector

Coördinator vrijetijdszaken 09  210 32 14

michael.pector@merelbeke.be

X