Cheque van 2000 euro voor Natuurpunt Perlinkvallei in St.-Blasius-Boekel

De organisatoren van Montmarktje in Roborst overhandigden 2000 euro aan Natuurpunt Perlinkvallei.
Geert Bousard: “Ik ben blij dat ik hier vandaag een GOEDNIEUWS AANKONDIGING mag doen in naam van ons Montmarktje team die ik bij deze ook graag even in de bloemetjes zet voor hun jarenlange toewijding voor ons project. (Marc, Miepole en Catherine bedankt.)
Gedurende de afgelopen 4 jaar hebben we als goeie huisvaders de continuïteit van ons marktje verzekerd en hebben we jullie gedurende die jaren telkenmale een kleine steun kunnen overhandigen, gewild of ongewild zijn jullie dus van het eerste uur verweven als begunstigden van ons Marktje.
Gezien de huidige klimaatproblematiek is ook het Montmarktje team zich ervan bewust dat er actie moet ondernomen worden, hier en elders. Onder het moto Think global Act local zijn we er nog steeds van overtuigd de perfecte Partner gevonden te hebben in Natuurpunt Perlinkvallei om dit in eigen streek concreet te verwezenlijken.
Jullie zijn stuk voor stuk ge ëngageerde mensen, vrijwilligers die graag wat vrije tijd investeren in een groene droom en het is dus met plezier dat we onze winst in goeie handen en projecten van Natuurpunt Perlinkvallei investeren.
Ik zou zeggen handen uit de mouwen voor een groener Zwalm maar nu eerst de handen uit de mouwen voor een toast op jullie allen. Sant é
Ik vraag dan ook aan conservator Vincent om even tot hier te komen om onze gift van dit jaar in ontvangst te nemen € 2000. “
Vincent Decroock, Conservator Perlinkvallei: “In naam van alle vrijwilligers van het natuurgebied Perlinkvallei 2.000 x dank.

Dit perceel voor de overhandiging van de gift is gekozen om jullie, het Montmarktjeteam, in contact te brengen met de natuur waarvoor wij het doen. Twaalf jaar geleden was dit een ruw ontgonnen populierenbos. Nu een gemengd jong bos met poel van wetenschappelijke waarde. De faculteit dierengeneeskunde van de Gentse universiteit deed dit jaar uitgebreid onderzoek bij de amfibie ën in de deze omgeving. Deze natuur kwam tot stand met de hulp en de inzet van talrijke vrijwilligers die zorgden voor de opstart en het onderhoud. Het project heeft al talrijke mensen nader bij elkaar gebracht.
Perlinkvallei, hoe klein ook, heeft al een belangrijke functie binnen het biodiversiteitsverhaal. Om de natuur te versterken is het belangrijk dat we kunnen groeien. Deze gift en de stortingen op onze reservaatrekening helpen ons vooruit.
Doch wil ik pleiten voor een betere samenwerking met de gemeentelijke overheid. De realisatie van meer duurzaam bos is een onderdeel van een uitgebalanceerd klimaatbeleid. Door onze expertise en onze middelen ter zake samen te leggen met de gemeente Zwalm kunnen we samen een mooi verhaal naar de toekomst schrijven.”

X