Voedseltuin Rijkbos breekt crowdfunding-record bij Streekmotor23

Voedseltuin Rijkbos lanceerde in februari dit jaar een oproep met de bedoeling 200 mensen te vinden die gedurende drie jaar 50 euro per jaar zouden schenken. 261 mensen gingen op de oproep in. Via het crowdfunding platform van Streekmotor23 werd in totaal 15.755 euro opgehaald. Streekmotor23 legt zelf ook nog eens 5.000 euro bij.

“In 2017 ben ik samen met heel wat partnerorganisaties gestart met Voedseltuin Rijkbos op een perceel van 1,5 hectare rond hoeve Rijkbos in Elene”, vertelt bezieler en coördinator van Voedseltuin Rijkbos Filip Loobuyck. Voedseltuin Rijkbos is een sociaal-ecologisch samentuinproject waarbij zowel mensen die het wat moeilijker hebben (psychisch, financieel, sociaal…) als andere bewoners uit de ruime buurt vrijwillig komen werken in een collectieve voedseltuin met een moestuin, een eetbare bostuin en enkele dieren. De bijzonderheid van het project schuilt in de keuze om deelnemers aan te spreken op hun mens-zijn en hun talenten. ‘Ontmoeten voorbij de etiketten’ is de centrale gedachte achter het project.”

Streekmotor23 steunt sociale en groene projecten in Zuid-Oost-Vlaanderen. “We steunen lokale projecten die zich inzetten voor mens en omgeving”, aldus coördinator Stefanie Albers. “Daartoe behoren onder andere samentuinprojecten waarvan Voedseltuin Rijkbos een heel mooi voorbeeld is. De projecten die Streekmotor23 steunt, doen eerst een crowdfunding campagne, waarna Streekmotor23 het opgehaalde bedrag verdubbelt met een maximum van 5.000 euro.”

Recordbedrag

Voedseltuin Rijkbos haalde met de crowdfunding 15.755 euro op en dat is een record voor Streekmotor23. Filip Loobuyck: “We wisten voor de start van de crowdfunding dat dit project op heel wat sympathie kon rekenen maar dat zoveel mensen Voedseltuin Rijkbos financieel zouden steunen hadden we niet verwacht. Het voelt ongelooflijk deugddoend en hoopgevend om zo’n breed gedragen ‘supporterschap’ te voelen voor dergelijk warmmenselijk en ecologisch project. Samen met de vrijwilligers ben ik alle mensen die een gift deden en zo ‘Vriend van Voedseltuin Rijkbos’ werden enorm dankbaar. De succesvolle crowdfunding, bovenop de toegekende financi ële steun vanuit het OCMW Zottegem en het Psychiatrisch Centrum in Velzeke, hebben Voedseltuin Rijkbos de voorbije maanden een extra boost gegeven.”

Buitenkeuken en stille ruimte

De opgehaalde middelen van de crowdfunding zullen gebruikt worden voor de bouw van een buitenkeuken en een stille ruimte”, aldus Loobuyck. “Deze zomer zullen we met vrijwilligers, onder begeleiding van aannemer Diony Hoogenboom, aan de slag gaan om naast de moestuin een constructie met hout en leem te bouwen waar een keuken zal in geplaatst worden. De komst van een keuken naast de moestuin zal het project nieuwe mogelijkheden geven. Een aantal vrijwilligers staan nu al figuurlijk op het raam te kloppen om soep, taart of ander lekkers met groenten uit de tuin te mogen klaarmaken. Volgend jaar zullen we dan met vrijwilligers een stilteruimte bouwen met natuurlijke materialen als een soort van publieke plaats voor verstilling en onthaasting.”  

Nieuwe projecten gezocht

De afgelopen drie jaar deden al 18 projecten crowdfunding via Streekmotor23. Er loopt nu een nieuwe indieningsmogelijkheid: nieuwe projectidee ën kunnen worden ingediend tot en met 18 november 2019. Meer info op www.streekmotor23.be

X