Plooibakens rechtover de schoolpoort in de Nieuwstraat

Het is de bedoeling dat er plooibakens komen rechtover de toegangspoort van het Onze-Lieve-Vrouwcollege / campus Centrum in de Nieuwstraat. Het college van burgemeester en schepenen nam in elk geval toch al een drietal maanden geleden deze beslissing, nadat vastgesteld werd dat daar geregeld foutief geparkeerd wordt. Aan de overkant van de witte schoolpoort zijn namelijk twee parkeerplaatsen afgebakend — in zoverre die afbakening nog zichtbaar is — maar blijkbaar wordt ook vaak deels buiten of in het verlengde van die parkeerplaatsen geparkeerd. Daardoor moeten andere wagens tot dichtbij de schoolpoort langsrijden en wordt het ook voor hulpdiensten onmogelijk gemaakt om bij noodsituaties naar binnen te rijden tot op de speelplaats van de school.

Om hieraan een einde te maken, is het plan opgevat om ter hoogte van huisnummer 40, zijnde de vroegere woning van wijlen dr. Borremans waarin laatst het Centrum voor Streekgeschiedenis een onderdak had, een verkeersgeleider aan te brengen door middel van vier à vijf plooibakens. Misschien zal deze ‘ingreep’ tegen het komende schooljaar gerealiseerd zijn.