Oorlogsmonument moet wijken voor het transport van windmolens.


Geraardsbergen. Storm Winpower heeft twee windturbines te Schendelbeke gepland. Vorige aanvragen om deze klus te klaren werden vernietigd, maar momenteel is de vergunning wel uitvoerbaar. Het beroep werkt niet opschortend. Om de gigantische windturbines ter plaatse te krijgen, zal het oorlogsmonument op de hoek van de Zonnebloemstraat en de Gentsestraat moeten wijken.

Storm Windpower — een bedrijf uit Antwerpen dat windmolens maakt en plaatst — heeft een aanvraag bij de Stad Geraardsbergen gedaan om het oorlogsmonument aan de hoek van de Gentsestraat en de Zonnebloemstraat te verplaatsen om een doortocht van windmolenonderdelen te kunnen uitvoeren. De technische dienst van de stad gaf intussen negatief advies om het monument in eigen beheer uit te voeren omdat de kans tot beschadiging bij verplaatsing groot is.

Windmolens te Schendelbeke
De windmolens zouden aan de Jonkerstraat worden geplaatst, maar de stad Geraardsbergen heeft een procedure bij de Raad van State gestart. Intussen werden reeds verschillende aanvragen voor de plaatsing van windmolens in Schendelbeke bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigd.

Davina Vandenbossche, omgevingsambtenaar van de stad Geraardsbergen: ‘Storm Geraardsbergen heeft op 13 januari 2011 een aanvraag ingediend voor het bouwen van 2 windturbines en aanhorigheden in Schendelbeke. Deze aanvraag werd op 17 mei 2011 door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar vergund, maar deze vergunning werd in beroep door de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigd. Het schepencollege had toen ook beroep ingesteld. In navolging hiervan werd door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar op 9 oktober 2015 opnieuw een vergunning verleend. Tegen deze beslissing werd opnieuw door het schepencollege beroep aangetekend, maar de vergunning werd terug door de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigd.’

Oorlogsmonument moet mogelijks wijken.
Op 6 juni 2018 werd voor door de stedenbouwkundige ambtenaar voor de derde maal een vergunning verleend. Hiertegen werd opnieuw beroep ingesteld door derden, niet door het schepencollege. Deze procedure is nog hangende. Vandenbossche: ‘Momenteel is de vergunning wel uitvoerbaar. Het beroep werkt niet opschortend.’ Om de windturbines naar de Jonkerstraat te Schendelbeke te verplaatsen, zal het oorlogsmonument op de hoek van de Gentsestraat en de Zonnebloemstraat mogelijks moeten worden verplaatst. De technische dienst geeft voor dit karwei forfait. Een externe firma mag deze klus klaren, op voorwaarde dat het monument niet wordt beschadigd.

Hoe zit het met de windturbines die gepland zijn op de terreinen van KSV Geraardsbergen? Vandenbossche: ‘We zijn op de hoogte dat men op de terreinen van KSV Geraardsbergen ook één of meerdere windturbines wenst in te planten maar daarvoor werd nog geen aanvraag ingediend.’

Julien Borremans

X