Zottegem hijst de vlag en plant Ginkgoboom voor nucleaire ontwapening

Het college van burgemeester en schepenen kreeg vanwege de Ieperse burgemeester Talpe een schrijven in de bus met betrekking tot het lidmaatschap van de stad Zottegem bij Mayors for Peace, een internationaal netwerk van steden dat onder het voorzitterschap van de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki ijvert voor nucleaire ontwapening. Dit netwerk telt op heden wereldwijd in 163 landen 7.709 lid-steden waarvan 375 in ons   land. Ieper is ondervoorzitter van het netwerk en heeft als ‘lead city’ een brugfunctie tussen het hoofdsecretariaat in Hiroshima en de lid-steden.

Reeds bij collegebeslissing in juli 2010 engageerde het Zottegemse stadsbestuur zich om tot en met 2020 jaarlijks een stedelijke subsidie van 300 euro te verlenen aan Mayors for Peace. Samen met het gewone lidgeld (50 euro) dient dit deels om de algemene werking te financieren en deels om specifieke initiatieven op te zetten in Belgi ë. Zo is het de bedoeling om van 6 tot 9 augustus het netwerk zichtbaar te maken door de vlag van Mayors for Peace in iedere lid-stad op een zichtbare plek te laten wapperen. Ook Zottegem zal aan dit initiatief meewerken en daarnaast verklaart het stadsbestuur zich eveneens bereid om in het najaar een Ginkgo biloba-boom (afkomstig van zaden die de atoomaanval overleefd hebben) aan te planten en daarbij ook een informatiebord te voorzien