Heisa over boerkini in Zwembad blijft voortduren.

Het BICOS overweegt een klacht tegen het Vlaams Belang.


Wetteren. Het Belgisch Islamitisch Centrum voor Ontwikkeling en Samenwerking (BICOS) overweegt een klacht tegen Wouter Bracke (gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang in Wetteren). De organisatie pikt de weerzin niet die het Belang vorige week donderdag bij hun actie aan het openluchtzwembad te Wetteren ventileerde. De Vlaams-nationale partij protesteerde er toen tegen enkele dames die er in boerkini baadden.

‘Agressieve actie’
De moslimgemeenschap in Wetteren reageert verontwaardigd op de anti-boerkini-actie van Wouter Bracke aan de Warande omdat twee dames een ‘lichaam bedekkend zwempak droegen. Bilal Bruggen (sp.a) — voorzitter van het BICOS — maakt gewag van ‘zwembadterreur’. Volgens Bilal Bruggen schildert de kopman van het Wetterse Belang de islam af als een bedreiging en laat hij zich negatief uit over de Ramadan en het Offerfeest, ‘zonder dat hij goed weet waarover hij spreekt.’

Volgens de BICOS-voorzitter zette Bracke met zijn ‘agressieve actie’ — hij sprong met een bermuda in het zwembad, wat tegen het gemeentereglement is — de mensen tegen elkaar op en ‘verzint hij een probleem dat er helemaal niet is.’

Het BICOS gaat na of ze een klacht bij de bevoegde instanties zal neerleggen tegen Bracke of zijn partij wegens haatzaaierij.

‘We laten ons de mond niet snoeren.’
Wouter Bracke: ‘Onze afdeling neemt kennis van de dreigementen en beschuldigingen die trouwens niet naar ons werden gericht, maar die wij via de lokale pers moesten vernemen. We laten ons de mond niet snoeren.’

Julien Borremans