Knotwilgen moedwillig vernield in Zegelsem?

Natuurpunt kern Rondoom Burreken dient klacht in tegen onbekenden.

Recent werden langs het Sighelsempad te Zegelsem, ter hoogte van Leierwaarde en Perreveld een 5-tal oude knotwilgen en struiken kapot gespoten met herbiciden.
“Over een afstand van een 50- tal meter zijn bomen en planten professioneel kapot gespoten door herbiciden”, vertelt Jos Gyssels van Natuurpunt kern Rondom Burreken. De schade is groot. “Langs een zijde van deze prachtige trage weg, die veel door wandelaars wordt gebruikt, is alles vernield”, aldus
Gyssels.
“ Heel triest om te zien hoe eigenaars of pachters met de waardevolle natuur omspringen. Knotwilgen en kleine landschapselementen in het algemeen hebben nochtans een belangrijke functie. Niet alleen zorgen ze voor het vasthouden van de grond wat erosie en verlies van waardevolle grond tegengaat. Daarenboven staan ze in voor de nodige koelte voor vee. Met de hittegolven van afgelopen zomer is hun belang voldoende onderstreept. Verder zorgen ze voor een aangenaam landschap waar bewoners en recreanten van genieten. En in oude knotwilgen wonen allerlei nuttig dieren zoals de steenuil die muizen op de velden vangt.
Naar het waarom van deze daad is het gissen.
Natuurpunt laat het er in elk geval niet bij. Er is klacht ingediend bij de bevoegde instanties. “We hopen ook dat de gemeente Brakel hier zeer kordaat zal op reageren. In haar beleidsplan heeft ze gekozen om versterkt in te zetten op het planten en onderhouden van bomen samen met particulieren. Deze moedwillige vernieling vraagt dan ook om een strenge veroordeling door de gemeente.”
Het voorval toont nog maar eens aan dat er veel te kwistig met herbiciden wordt omgesprongen zowel door professionelen als particulieren.
Het is ook geen alleenstaand geval. Zo stelden vrijwilligers van Natuurpunt vast dat ook verschillende bermen werden kapot gesproeid. “ We zullen in de Milieuraad van de gemeente Brakel de komende maanden initiatieven nemen om mensen te sensibiliseren over het belang van waardevolle bermen zodat ze twee keer nadenken vooraleer ze nog eens de spuit bovenhalen” zegt Gyssels nog.


Foto Filip Hebbrecht .

X