GEEN ruiterommegang in Sint-Maria-Oudenhove

Naar al decennialange gewoonte vindt ieder jaar op 15 augustus, O.-L.-Vrouw Hemelvaartsdag, in Sint-Maria-Oudenhove de traditionele ruiterommegang plaats. Dat zal ditmaal weliswaar niet het geval zijn.

Nochtans werd bij het stadsbestuur hiervoor een toelating aangevraagd en werd een speciaal tijdelijk politiereglement op papier gezet dat de nodige verkeersmaatregelen voorzag. In laatste instantie heeft de plaatselijke Sint-Hubertusgilde echter besloten de optocht van ruiters en paarden af te blazen, om organisatorische redenen.

Zo kan ondermeer niet meer gerekend worden op politiebegeleiding en moet zelf gezorgd worden voor de beveiliging van de ommegang. Ook qua opkuis van de paardenmest na afloop worden steeds meer voorwaarden gesteld. Deze toenemende verantwoordelijkheid en de vaststelling dat hiervoor (momenteel) niet over voldoende vrijwillige medewerkers kan beschikt worden, heeft binnen de organiserende Sint-Hubertusgilde doen beslissen om de ruiterommegang niet te laten doorgaan. Althans niet dit jaar, want van een definitieve stopzetting van deze folkloristische activiteit is vooralsnog geen sprake.

X