Herzele luistert naar inwoners via online inspraakplatform

De gemeente Herzele heeft een inspraakplatform voor haar inwoners op poten gezet.  

 “Burgers worden steeds mondiger, snakken naar meer transparantie en willen hun stem kwijt over het beleid van hun gemeente”, zegt burgemeester Johan Van Tittelboom.  “Het lokaal bestuur van Herzele heeft dat begrepen en wil alle burgers op zoveel mogelijke manieren betrekken bij het beleid of bij specifieke projecten. Daarom werd  denkeensH.herzele.be  in het leven geroepen.  Als overheid moet je interacties tot stand brengen, enerzijds tussen burgers onderling en anderzijds tussen burger en overheid. Het faciliteren van burgerparticipatie bij besluitvormingsprocessen is een belangrijke taak geworden voor een lokaal bestuur. Herzele beseft dat.”

Online participatieplatform

denkeensH.herzele.be  is een online participatieplatform voor alle inwoners van Herzele. Op dit platform lanceert het lokaal bestuur het hele jaar door  inspraakprocessen over allerhande thema’s.  “Wij geloven dat onze inwoners goede idee ën hebben. Hun mening telt en bepaalt mee wat en hoe er uiteindelijk beslist wordt. Afhankelijk van het inspraakproces zetten we dit platform in om idee ën te verzamelen, te discussi ëren, enquêtes te lanceren, kort te polsen naar jouw mening over een standpunt enzovoort. En daar stopt het niet! Iedereen die deelneemt, wordt via het platform op de hoogte gehouden van wat er met zijn of haar idee/mening wordt gedaan. Er is dus steeds feedback.”

Het platform werd ontwikkeld  in samenwerking met Citizinlab, een jong Belgisch bedrijf gespecialiseerd in het ondersteunen van digitale burgerparticipatie. De communicatiedienst van Herzele modereert het platform. Iedereen kan het participatieplatform bekijken.  Om deel te nemen (lees: een idee of een reactie te posten) moeten inwoners zich aanmelden. Dan kan met hun voornaam, naam, geboortejaar, woonplaats (deelgemeente) en e-mailadres. Ze kunnen ook hun Google- of Facebook-account gebruiken. Enkel hun naam en voornaam zijn zichtbaar voor anderen.

denkeensH.herzele.be  is geen meldpunt voor opmerkingen, vragen of klachten aan het gemeente- of OCMW-bestuur”, geeft burgemeester Van Tittelboom nog mee.  “Daarvoor kunnen inwoners nog altijd terecht bij Trefpunt via  www.herzele.be/trefpuntof 0800 9550 8.”

Eerste project: denk mee over de toekomst van Herzele (2020-2025)

Op  maandag 19 augustus 2018  gaat op het platform een eerste project van start.  “Wij werken op dit moment aan hetmeerjarenplan voor de periode 2020-2025, zegt burgemeester Van Tittelboom.  “Dat meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur voor onze gemeente. De mening en idee ën van onze burgers zijn daarbij cruciaal.”

  • Tot en met 22 september 2019 kunnen inwoners van Herzele op het platform idee ën geven over zes verschillende thema’s:
  1. Herwaardering centrum en dorpskernen
  2. Veilige fietsinfrastructuur en schoolomgevingen
  3. Betaalbaar wonen en betaalbare zorg
  4. 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030
  5. Investeren in jeugd
  6. Evenwicht tussen een bruisende en een rustige gemeente

Ze kunnen ook reageren en/of stemmen op de idee ën van andere Herzelenaren.

  • Tussen 23 september en 30 november 2019 wordt alle input geanalyseerd en onderzocht in functie van het meerjarenplan.
  • Tussen 1 december en 31 december koppelt het bestuur via dit platform terug over wat er met de idee ën werd gedaan en wordt het uiteindelijke meerjarenplan voorgesteld.

Online en offline gaan hand in hand

“Wij hopen dat dit inspraakplatform een groot succes wordt. We vergeten echter ook het offline gedeelte niet. Beide — online en offline — moeten elkaar versterken. Terwijl de traditionele instrumenten

al langer bestaan, biedt het digitale nieuwe kansen om meer inwoners te bereiken. Slechts een kleine groep is immers bereid om aanwezig te zijn op een tijdrovende inspraakavond.”

X