Groen: ‘Meer fietsstraten in het centrum van de stad.’


Geraardsbergen. Groen wil meer fietsstraten in Geraardsbergen. In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Gemotoriseerde voertuigen mogen de fietsers niet inhalen en maximum 30km/u rijden.

Meer voor- dan nadelen
Het invoeren van fietsstraten zal het veiligheidsgevoel van de fietsers vergroten en zal het auto-verkeer in de centrumstraten vertragen. Dit kan een eerste stap zijn naar een auto-vrij centrum. Tevens is het een middel om sluipverkeer te weren. Het belangrijkste voordeel van een fietsstraat is het inhaalverbod voor gemotoriseerd verkeer. Het is de fietser die de snelheid bepaalt, wat de veiligheid in de hand werkt.

Zone 30 is niet voldoende
Ook al geldt de zone 30 in het centrum van Geraardsbergen, toch rijden heel wat chauffeurs harder. Een verkeersbord met daarop ‘zone 30’ volstaat niet. Het publiek domein moet ook zo ingericht worden dat het automatisch uitnodigt tot trager rijden. Het invoeren van fietsstraten is een goedkoop middel om de snelheidsbeperking van 30km/u te doen naleven.

Niet alleen woorden, ook daden!?
In de aanloop naar de verkiezingen heeft de CD&V zich opgeworpen als d é partij van de fietsers. Jammer dat zij de vorige legislatuur er weinig van gebakken heeft. De partij krijgt nu een herkansing. Door te kiezen voor fietsstraten, geeft de CD&V prioriteit aan de fietser. Ook voetgangers zullen uit dit voorstel voordeel putten.

Groen wil nog verder gaan!
Het invoeren van fietsstraten in het centrum is voor Groen slechts één stap. Ook in de deelgemeenten moet nagegaan worden waar fietsstraten nodig en haalbaar zijn. Ook het invoeren van schoolstraten is voor Groen een prioriteit. Geraardsbergen is niet enkel een stad waar wielertoeristen zich thuis moeten voelen, ook voor de dagelijkse fietser moet de stad een hart hebben.

X