‘Onze schoolgaande jeugd verdient een veilige en gezonde schoolomgeving!’

Rebus vzw vraagt meer investeringen van de stad.


Geraardsbergen. De veiligheid in het verkeer blijft een hoofdbreker. Met het begin van nieuwe schooljaar merken we andermaal hoe kwetsbaar onze jongeren zijn in de dagelijkse stroom van het verkeer. De zwakke weggebruiker komt steeds meer onder druk te staan. Armand Matthijs, de bezieler van Rebus: ‘Er is niet alleen de onveiligheid in het verkeer, de wegen zijn in vele gevallen ook weinig comfortabel voor de zwakke weggebruiker. Met de roelstoel, te voet of met de fiets naar school gaan, is geen sinecure.’

Onderzoek toont aan dat scholen, waar veel verkeer is, een vervuilde en ongezonde leefomgeving vormen. Gebrek aan veiligheid, beweging en gezonde omgeving remmen de gezonde ontwikkeling van kinderen af. Matthijs: ‘Het is nu de hoogste tijd voor echte maatregelen en acties van de scholen, de stadsbestuurders en de opvoeders.’ Rebus vzw schuift dan ook vier dringende maatregelen naar voor:

Voetpaden in de buurt van scholen zijn natuurlijk vrij voor de zwakke weggebruiker. Wagens moeten zich niet op het voetpad parkeren;
De aanleg van vrij liggende fietspaden (vooral in de natuur en op bestaande, belemmerde trac és) vormen een uitnodiging voor gezonde beweging en verscheidene leermomenten onderweg. Deze voet- en fietspaden verbinden dorpen onderling, met stations, de Dender en de stadsring. Op school vinden we tenslotte overdekte fietsstallingen;
Het autoverkeer moet nog meer worden ontmoedigd door de uitbouw van fietsstraten (voorrang voor fietsers) en –schoolstraten (tijdelijke afsluiting van de schoolomgeving voor gemotoriseerd verkeer);
De schoolomgeving en- uitrusting is klimaatvriendelijk: bescherming tegen extreme temperaturen, luchtzuiverend groen, beperking van afval, gebruik van hemelwater, hernieuwbare energie…

Armand Matthijs: ‘Voor deze vier voorwaarden krijgt de overheid nu helaas een onvoldoende. Hard werken dan maar om deze achterstand snel goed te maken. En daarvoor rekenen we ook op de enthousiaste steun van de jeugd, hun ouders en begeleiders. Zo komen we tot een gezonde en veilige ‘openlucht sporthal’ in het centrum en alle deelgemeenten.’

Rebus vzw- lid van Sporta federatie is een vereniging voor belangenverdediging en erkend voor gezondheidssporten en biedt een 24u/7d verzekering aan voor groeps- of individueel stappen-lopen-fietsen(met trapondersteuning)-zwemmen-yoga-fitness — plus tafeltennis. Geen verdere verplichtingen. Lidgeld: 12 euro voor periode van september naar september. Contact: Rebus.geraardsbergen@gmail.com   en Facebook: Rebus openlucht sporthal.

Julien Borremans