N-VA Oosterzele wil de veiligheid in schoolomgevingen maximaliseren

In het bestuursakkoord van Oosterzele wordt veiligheid als één van de prioriteiten naar voor geschoven. ‘Terecht’, vindt N-VA Oosterzele. ‘Veiligheid is d é kerntaak van een overheid. Óók van een gemeentelijke overheid. Niet in het minst willen we veiligheid in schoolomgevingen maximaliseren’, aldus Simon Lejeune (Voorzitter N-VA Oosterzele)

Uit de gemeentemonitor van 2018 bleek dat maar liefst 54% van de mensen het voor kinderen onveilig vindt om zich in Oosterzele te verplaatsen. ‘Onze ambitie is dan ook om veiligheid te maximaliseren, zeker in de omgeving waar scholen gevestigd zijn. Vlaams minister van Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA) maakte eerder 20 miljoen euro vrij voor veiligere schoolomgevingen en hanteert daarbij het principe ‘1 euro voor 1 euro’. Voor de maatregelen rond de Vrije Basisschool in Balegem maakte de gemeente reeds gebruik van deze opportuniteit.

N-VA Oosterzele wil dat de aangeboden kans van minister Weyts ten volle benut en ingezet wordt waar de situatie er het meest om vraagt.  ‘We willen ‘out-of-the-box’ denken, waarbij we ook ‘gevleugelde zebrapaden’ of ‘3D-zebrapaden’ overwegen. Dit zijn moderne vormen van hoe je met een kleine ingreep toch een verschil kan maken.’  Om de veiligheid aan scholen te maximaliseren zijn soms grote infrastructuurwerken mogelijk. ‘Toch kunnen ook kleinere en meer realiseerbare ingrepen een groot verschil maken’ vindt de Oosterzeelse N-VA-afdeling.