Zottegems stadhuis krijgt (voorlopig) een likje verf

Het stadsbestuur heeft het plan opgevat om de gevels, inbegrepen balkon en balusters, waar nodig te laten bijwerken en eens helemaal te laten schilderen. Deze werken zullen gebeuren in het kader van het goedgekeurde beheersplan voor het stadhuis en in afwachting van een latere grondige restauratie.

Voor deze tussentijdse werken kan de stad rekenen op een (erfgoed)premie vanwege de hogere overheidsdienst Onroerend Erfgoed. Met het oog op de uitvoering van de schilderwerken heeft het college van burgemeester en schepenen drie plaatselijke en vier niet- Zottegemse firma’s laten aanschrijven voor een prijsofferte. De kostprijs wordt geraamd op zo’n 52.000 euro.