Feestelijke inhuldiging bank voor ‘Honderd jaar Landelijke Gilde Scheldewindeke’

De honderdste verjaardag van Landelijke Gilde Scheldewindeke werd uitbundig gevierd. Met een warme ontvangst, speeches van voorzitter Antoine De Witte, stafmedewerker van LG Leuven, burgemeester Johan Van Durme, schepen Els De Turck.

Historische schets
In de jaren 1880 verkeerde de Belgische landbouwsector in een diepe crisis. Naar Duits voorbeeld richtte pastoor Mellaerts in 1887 een Christene Landbouwers gildebond op in Sint-Alfons-Goor, een parochie bij Heist-op-den-Berg. Hij verenigde zowel rijkere boeren als pachters. Op 20 juli 1890 stonden ze samen aan de wieg van de Belgische Boerenbond. Helleputte werd de voorzitter, Mellaerts proost en algemeen-secretaris. Met een ruim pakket aan eisen wou de Bond de Belgische landbouw moderniseren en beschermen tegen buitenlandse concurrrentie. Gradueel werd een gans netwerk aan dienstverlenende instellingen opgericht: spaar- en kredietinstellingen, coöperatieve aankoop, verzekeringen, onderricht en een juridische dienst. De Boerenbond evolueerde naar een centralistisch georganiseerde belangenorganisatie. Vanaf 1907 begon Luytgaerens met de organisatie van de boerinnen. In 1911 met de tuinders, in het begin van de jaren 1920 met de boerenjeugd. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog waren meer dan 70.000 boeren en boerinnen lid van de organisatie.

100 jaar Landelijke gilde Scheldewindeke
De gilde van Scheldewindeke werd opgericht op 28 december 1919 en sloot aan bij de Dienst voor toezicht van de Belgische Boerenbond op 1 januari 1920. Het bestuur zag er toen als volgt uit: Voorzitter: Ernest De Witte, Ondervoorzitter: Ernest Schelstraete, Secretaris of Schrijver: (Emiel Schepens), maar ondertekende de aansluiting als “schrijver” en was in januari 1928 ook secretaris. Schatbewaarder: Kamiel De Keyster. Bestuursleden: Emiel Schepens, Richard Wijlock, Remi De Taye, Henri Van Gremberghe, Oscar De Loore, Rens Simoens, Oktaaf Opstal, Gustaaf De Ridder, Oktaaf Niemegeers.
In 1928 was Ernest De Witte voorzitter en telde 83 leden.
In 1939 was Armand De Witte voorzitter (sinds 1935), Oscar De Loore ondervoorzitter, E.H.
Walravens proost en Robert Schepens secretaris In 1940 telde de gilde 71 leden.
In het begin van de jaren 1970 werd de Boerenbond grondig hervormd. Met de oprichting van de Centrale van de Landelijke Gilden (CLG) ging de organisatie zich ook uitdrukkelijk richten naar alle plattelandsbewoners. Op lokaal niveau werd de boerengilde opgesplitst in een bedrijfsgilde en een landelijke gilde. De bedrijfsgilde ging zich concentreren op de ondersteuning van de professionele landbouwers. Alle leden van de bedrijfsgilde waren automatisch lid van de landelijke gilde. De landelijke gilde stond voortaan ook open voor niet-boeren en kon meer aangepaste activiteiten opvolger van de vroegere plaatselijke boerengilde. Dit leidde in 1972 tot een opsplitsing in Landelijke Gilden en Bedrijfsgilden. Deze laatste specifiek voor de actieve boeren, tuinders en siertelers die een bijkomend programma op maat aangeboden krijgen. Bij onze Gilde was deput é Ernest De Wilde de toenmalige voorzitter.
In 1973 zag het eerste bestuur van de Landelijke Gilde van Scheldewindeke er als volgt uit:
Voorzitter: Ernest De Wilde, Secretaris: Agnes Notebaert, Proost E.H. Vincke.
Bestuursleden: Alois Brackman, Frans Buggenhout, Rafael De Moor Ernest Dewitte, Rene Simoens,, Jan Gremberghe en Armand Van Renterghem.

 


Huidig samenstelling bestuur
Antoine De Witte: bestuurslid sinds 1977 en voorzitter vanaf 1980, Boulangier Bart, Boulangier Sofie, Coorevits Lieve, De Pauw Marc, Soenen Jozef, Suenaert Eric, Suenaert Nele

Maar momenteel betekent dit voor onze · gilde een ernstige uitdaging. Ik denk dat de bestuursleden van de aanwezige verenigingen het met mij eens zijn dat veel mensen kiezen voor een lidmaatschap op eigen maat. Fietsliefhebbers worden wielertoerist. Er zijn
wandelclubs en allerhande andere sportclubs en hobbyclubs. Bovendien wordt het aanbieden van een aantrekkelijk breed programma steeds moeilijker. Ook omdat van buiten uit een aantrekkelijk cultureel aanbod zoals film, toneel en optredens zeer bereikbaar wordt. Daarom ben ikzelf fier op ons bestuur, en zijn we samen fier dat we konden meewerken om met onze gilde de kaap van 100 jaar te bereiken en met een stabiel en zelfs licht groeiend ledenaantal. De verjonging in ons bestuur zorgde voor een vernieuwd programma en voor ruimere aandacht voor bekendmaking via de sociale media. Kortom, na 100 jaar voelen we ons jong genoeg voor een succesvolle verderzetting van onze werking.

Antoine De Witte, Boulangier Bart, Boulangier Sofie, Coorevits Lieve, De Pauw Marc, Soenen Jozef, Suenaert Eric, Suenaert Nele

Actie bank zoekt plek
Het kappelletje op de turken kreeg de meeste voorkeur en won met 63%, de plaats aan de Lange Munte kon rekenen op 24% en de Windekemolen 13%
1) ’t Kappelletje op de Turkenhoek is een bekende plaats voor mening wandelaars en fietsers die hier bij mooi weer passeren. Sinds kort is hier ook een nieuwe afdeling van het woonzorgcentrum gevestigd waardoor ook de bewoners zouden kunnen geniet van onze mooie bank.

2) ’t Vliegplein op de Lange Munte was het decor van de grootste vliegramp tijdens WO I. Naast de historische waarde, kan men op deze plek ook genieten van de mooie natuur en het uitzicht op ’t Blauw Kasteel. Een bank op deze plek wordt een stopplaats voor de vele fietsers, wandelaars en mountainbikers die hier dagelijks passeren.

3) Na 59 jaren van stilstand draait en maalt de Windekemolen in de Pastoor de Vosstraat terug. Naast deze ambachtelijke activiteit heb je van hieruit ook een mooi uitzicht op de omliggende weilanden, velden en bossen. Een plekje waar onze bank veel gebruikt zal worden door fietsers en wandelaars!