‘Kruiswatermis’ in Sint-Goriks-Oudenhove

In een vorig NUUS-bericht kon u lezen rond de openluchtmis van komende zondag aan de kapel vlakbij dancing Parasol in Velzeke, maar ook in Sint-Goriks-Oudenhove is er op zondag 15 september om 9u45 een speciale misviering in de openlucht.

Ter gelegenheid van het kerkelijk feest van de Kruisverheffing (op 14 september) wordt in deze parochie immers al jarenlang het ‘kruiswater’ gewijd, een traditie waarvan het ontstaan nog niet kon achterhaald worden. Wegens het OC toen bezet, werd de eucharistieviering rond dit gebruik vorig jaar in de parochiekerk gehouden maar ditmaal zal, zoals in de voorgaande (zestien) jaren, deze viering met de kruiswaterwijding opnieuw plaatsvinden aan het calvariekruis (“de calvaar” in de volksmond) rechtover het stedelijk Ontmoetingscentrum in de Sint-Goriksstraat. In geval van slecht weer gaat alles in de kerk door. Door deze speciale misviering valt die dag in Sint-Maria-Oudenhove de zondagsmis weg. De parochianen van deze buurgemeente worden mee uitgenodigd voor de ‘kruiswatermis’ in Sint-Goriks-Oudenhove.