Nieuw in Zottegem: online platform burgerparticipatie

Sinds gisteren bestaat er een online Burgerparticipatie-platform in Zottegem. Zottegemnaars kunnen er idee ën aanbrengen die worden voorgelegd aan het stadsbestuur.

Het gaat om een Facebookgroep genaamd: Burgerparticipatie in Zottegem: Maak je idee bekend en beslis mee . Klik op de naam om een kijkje te gaan nemen en je aan te melden om deel te nemen. Je kan ook vrienden uitnodigen van wie je denkt dat ze een bijdrage willen leveren.

Het platform werd opgericht vanuit de NUUS-redactie, maar staat uiteraard open voor alle andere media die zich bekommeren om de mening en de idee ën van de Zottegemnaren. Lees in dat opzicht onderstaande omschrijving van de groep:

Het Zottegemse stadsbestuur heeft oren naar de organisatie van een doorgedreven burgerparticipatie, maar omdat de prijs van zo’n systeem nogal hoog is, zal het nog een tijd duren vooraleer hiervoor een officieel kanaal wordt gecre ëerd. Dat mag de Zottegemnaars er niet van weerhouden ondertussen al idee ën voor een beter Zottegem naar voor te schuiven of verbeterpunten en ergernissen kenbaar te maken. Constructieve voorstellen worden opgepikt en voorgelegd aan het stadsbestuur via NUUS en andere media die er ruchtbaarheid willen aan geven.

Weet dat burgers offici ële verzoekschriften kunnen insturen naar de gemeenteraad. Dit online platform kan door een aanzet toe zijn.  

X