Plechtige opening fietssnelweg Kalle-Houte

Dit jaar legde het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een nieuw gedeelte van de fietssnelweg F417 aan. Tussen Kalle en Houte kunnen fietsers nu een comfortabel dubbelrichtingsfietspad gebruiken. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een aansluiting te verwezenlijken richting de gemeentelijke school. De nieuwe ingang aan de achterzijde is ingericht als groene speelplaats.

Schepen van mobiliteit, Christ Meuleman: ‘Vorig jaar openden we het fietspad in de Boerestraat en Kalle, vandaag is het verlengde afgewerkt. Vanaf de gemeentegrens met Zottegem is er nu een comfortabel en veilig fietspad tot aan de Houte, het dorpscentrum van Balegem. Maar het werk is nog niet gedaan. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om op te roepen snel werk te maken van de verbinding naar het stadscentrum van Zottegem. De vele Balegemnaren en Oosterzeelnaren kunnen samen met mij getuigen dat onze buur ook een onderwijsstad is. Aangezien wij in onze gemeente geen middelbaar onderwijs hebben, wijken de meeste scholieren uit naar Zottegem. Hoe mooi zou het niet zijn dat ze via de fietssnelweg F417 op een gemakkelijke en veilige manier hun school kunnen bereiken en in de verdere toekomst scholen in Melle en Gent. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een volgend stukje fietssnelweg, het gedeelte tussen Van Thorenburghlaan en de Schellaertweg. Volgende maand starten ook de werken om de verbinding te maken tussen de stations van Moortsele en Scheldewindeke. Als we ook snel werk kunnen maken van de verbinding tussen het station van Scheldewindeke en het centrum van Balegem zetten we weer een grote stap om mijn droom te verwezenlijken. Een droom waar ik al meer dan twintig jaar werk van maak, het cre ëren van een fietssnelweg tussen Zottegem en Gent!’

Fractieleider van Open Vld Plus, Filip Michiels: “Het is goed dat de speelplaats voor de schoolgaande kinderen nu een stuk kind- en speelvriendelijker is ingericht. We hopen wel dat het gemeentebestuur ingaat op de aanbevelingen van de Vlaamse overheid en meer initiatief neemt om de speelplaats toegankelijker te maken voor jeugdbewegingen en buurtbewoners. Op dat vlak werd het door het bestuur ingediend subsidiedossier vanuit Vlaanderen immers als onvoldoende beoordeeld. Met wat extra inspraak en overleg kunnen hiervoor wellicht op korte termijn door het bestuur én de ouderraad wellicht wel een aantal initiatieven genomen worden, zodat de schoolspeelplaats zo veel mogelijk kan gebruikt worden.”   (reporter Jasper De Paepe, foto De Lobelle danny)

X