‘Groen licht voor de Baronie van Boelare voor een bouwovertreding?’

Schepen Fontaine: ‘Er is helemaal geen bouwovertreding.’


De nieuwbouw van de Baronie van Boelare ligt in overstromingsgebied.


Geraardsbergen. De vzw de Baronie van Boelare heeft plannen met het kasteeldomein aan de oevers van de Dender in Nederboelare. De stad heeft een vergunning toegekend voor het inrichten van een grootkeuken en horeca-activiteiten in het historische pand. Volgens een aantal buurtbewoners is dit een heel eigenaardige beslissing van het stadsbestuur omdat ze volledig indruist tegen het bijzonder plan van aanleg, dat in 2005 door het toenmalige stadsbestuur werd goedgekeurd. Daarin staat duidelijk dat er in het kasteel geen horeca-activiteiten mogen worden georganiseerd. Er komt trouwens ook een grootkeuken die maaltijden voor de ganse rusthuisgroep moet bereiden. De buurtbewoners vrezen een verkeerstsunami en tekenden bij de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen bezwaar aan.  Schepen Fontaine reageert en onderstreept dat de bouwaanvraag in overeenstemming is met het BPA.

Woonzorgcentrum aan de oevers van de Dender
De Baronie van Boelare is een woonzorgcentrum gevestigd in een kasteeldomein aan de oevers van de Dender. In 1983 wordt het te koop gesteld en gekocht door het echtpaar Van Nieuwenhove — Boedt. Onder hun leiding werd het kasteel van de Baronie van Boelare omgetoverd tot een hedendaags woonzorgcentrum met een schitterende ligging. Intussen is de organisatie uitgegroeid tot een vzw met verschillende zorgcentra, waaronder de Baronie van Boelare, de residenties Ter Linden en ’t Cautervelt, serviceresidentie ’t Hooghvelt en de assistentiewoningen de Vrijheid. In de vzw zit o.a. Veerle Alaert, algemeen directeur van de stad Geraardsbergen.

De Baronie van Boelare is uitstekend gelegen in een groene omgeving. De directie van de vzw de Baronie van Boelare heeft grote plannen met het historische pand en de site. Ze kregen van de stad Geraardsbergen een vergunning voor de restauratie en de herbestemming van het kasteel, de heraanleg van het de bezoekersparking en de aanleg van een voetgangersbrug en een wandelpad.

Grensverleggende plannen
Het is de bedoeling om in het kasteel ruimten in te richten voor socio-culturele activiteiten, tentoonstellingen, seminaries en vergaderingen. Er komt ook een conci ërgewoning en op de eerste verdieping van de zijvleugel wordt een keuken voor de volledige rusthuisgroep ingericht. De keukeninfrastructuur wordt als een ‘autonome doos’ opgevat, zodat ze later ook makkelijk en zonder schade zou kunnen worden verwijderd. Er komt tevens een horecagelegenheid die zal worden ingericht en geïntegreerd in de historische salons op het gelijkvloers én één van de ontmantelde zalen op de verdieping. De vergunning werd, onder voorwaarden en lasten, verleend op 22 juni 2019.

De weg naar de Baronie langs waar alle transport verloopt.

‘Addertjes onder het gras’
Volgens de indieners van de bezwaren schuilen er meerdere addertjes onder het gras. Een betrokkene: ‘In 2005 stelde het toenmalige bestuur van Geraardsbergen een bijzonder plan van aanleg op voor de site waar het kasteel van de Baronie van Boelare staat. Daarin wordt duidelijk in gestipuleerd dat er geen plaats is voor permanente horeca, wat de huidige directie van de vzw nu net wil.’ In het BPA staat te lezen: ‘Permanente horeca-activiteiten, zoals een feestzaal, zijn niet toegestaan… De eerste verdieping wordt gereserveerd voor tijdelijke service-residenties in functie van bejaarde personen.’ Het verlenen van een vergunning voor het realiseren van deze plannen, staat volgens de indieners van het bezwaarschrift, haaks op het BPA van 2005.

Ter informatie: het BPA van 2005 was een uitbreiding van het BPA van 1995. Beide BPA’s gaven de toestemming om de nieuwe vleugels van het woonzorgcentrum van de Baronie van Boelare in groen- en overstromingsgevoelig gebied te bouwen.

‘Uiteraard zal het inrichten van een restaurant in het kasteel zorgen voor heel wat extra verkeer. De mobiliteitsimpact valt niet te onderschatten. De grootkeuken — die in het kasteel zal worden geïnstalleerd — bedient niet alleen het restaurant maar zal ook maaltijden uitvoeren voor de bewoners van de gehele groep van rusthuizen. Krijgt de Baronie van Boelare toestemming voor een bouwovertreding?’ reageert een bewoner uit de buurt.

V éronique Fontaine: ‘De bouwaanvraag is in orde.’
Volgens V éronique Fontaine — schepen voor Ruimtelijke ordening en Stedenbouw — is de bouwaanvraag volledig in overeenstemming met het BPA: ‘De aangevraagde functies ‘tentoonstellingsruimte, ruimte voor vergaderingen en/of seminaries en kleinschalige horecagelegenheid (keuken voor rusthuisgroep)’ zijn in overeenstemming met de voorschriften van het BPA Baronie van Boelare. De keuken/horeca wordt aanzien als ‘bijhorende accommodatie’. Het voorzien van de conci ërgewoning strookt niet met de voorschriften. Op basis van artikel 4.4.6 van de VCRO kan echter voor een bestaande hoofdzakelijk vergunde constructie die beschermd is als monument, worden afgeweken van stedenbouwkundige voorschriften, voor zover de betrokken handelingen gunstig worden geadviseerd vanuit het beleidsveld onroerend erfgoed. Hieraan wordt voldaan. Er werd immers door het Agentschap Onroerend Erfgoed een gunstig advies verleend voor wat betreft de bestemmingswijziging.’

Fontaine: ‘De buurbewoners die een bezwaar indienen stellen dat een bestelwagen dagelijks de maaltijden zal komen ophalen. De bestelwagen mag nog enkele keren op- en afrijden, dit voor ons geen ernstige mobiliteitstoename te gaan veroorzaken. De overige activiteiten zullen slechts sporadisch doorgaan.’

Julien Borremans

 

X