Betalen we in Zottegem binnenkort volgens gewicht van afval?

Op de zitting van 16 september ging het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord met het voorstel van ILvA voor een nieuw retributiereglement voor de ophaling van GFT- en restafval op basis van het diftarsysteem.

ILvA werkt momenteel aan een intercommunaal voorstel dat voorgelegd zal worden aan de gemeenteraad in november. Het diftarsysteem (gedifferentieerde tarieven) past het principe toe van ‘de vervuiler betaalt’. De klassieke plastic huisvuilzak maakt plaats voor een duurzame afvalcontainer, die gewogen wordt bij de ophaling. Je betaalt volgens het gewicht en dus volgens de hoeveelheid afval die je produceert. De kosten voor het inzamelen en verwerken van afval worden zo niet alleen op een correcte manier doorgerekend, het diftarsysteem draagt ook bij tot een bewuster gedrag om afval te sorteren en te vermijden. Want wie correct sorteert en recycleert zal minder betalen.

“Maar liefst 40% van het afval dat vandaag in de vuilzak belandt, hoort daar niet”, legt schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V) uit. “Zoals papier, oude kledij, elektrische apparaten en glazen potten. Zaken die nochtans eenvoudig te sorteren zijn. Ook met de GFT-container kan nog beter omgesprongen worden. Veel organisch afval kan op de composthoop en ook kippen smullen er graag van. Met diftar willen we inzetten op een stevige daling van het afval. Ook onze CO ²-uitstoot zal dalen, want we moeten minder verbranden en er zijn minder ophalingen nodig doordat de containers de inhoud hebben van drie zakken.”

Ann De Smet van ILvA treedt schepen Goossens bij: “ILvA heeft de betrachting zo weinig mogelijk huishoudelijk afval te moeten afvoeren naar de eindverwerking en legt hiervoor het accent op het terugdringen van het niet-recycleerbare huishoudelijk afval via afvalpreventieacties.”

“De afvalcontainers zijn niet alleen beter voor het milieu, ze zijn daarnaast ook gebruiksvriendelijker. De geurhinder blijft beperkt, er is geen risico meer op scheuren en ongedierte krijgt geen kans. Je hoeft niet meer te sleuren met zakken, maar rolt de container gewoon naar de straatkant”, besluit schepen Goossens. Het stadsbestuur richt zich op het eerste kwartaal van 2021 voor de opstart van het nieuwe systeem.”

X