Het Vlaams regeerakkoord is een financi ële opsteker voor de lokale besturen.

BURGEMEESTERS GUIDO DE PADT EN TANIA DE JONGE TEVREDEN OVER BIJKOMENDE FINANCIERING VOOR DE LOKALE BESTUREN


Guido De Padt


Geraardsbergen/Ninove. Burgemeesters Guido De Padt en Tania De Jonge reageren tevreden op de passage in het Vlaams regeerakkoord aangaande een verbetering van de financiering van de lokale besturen. Zeker voor onze beide steden in de Denderregio betekenen de verschillende budgettaire impulsen een merkelijke verbetering van de financi ële situatie die toelaat om de stedelijke uitdagingen in onze regio voldoende aan te kunnen pakken.

Zij danken de regeringspartijen voor het cre ëren van financi ële ruimte voor alle lokale besturen via:

  • de verderzetting van de jaarlijkse groeivoet van 3,5% van het Vlaams Gemeentefonds
  • een tussenkomst van de Vlaamse overheid in de pensioenlasten van statutairen bij lokale besturen door het overnemen van de helft van de lokale responsabiliseringsbijdrage
  • een nieuwe financieringslijn voor het beheren, vrijwaren en valoriseren van “open ruimte”

De historische onderfinanciering via het Gemeentefonds
Deze keuzes getuigen van een vertrouwen in en de nood aan slagkrachtige lokale besturen. Bovenop de generieke budgettaire impulsen hebben de onderhandelaars ook gehoor gegeven aan de vraag van beide burgemeesters om een inspanning te doen om de historische onderfinanciering via het Gemeentefonds, waarmee zowel Ninove als Geraardsbergen kampen, te compenseren, zeker omdat beide steden een aantal sociaaleconomische en maatschappelijke uitdagingen moeten kunnen aanpakken, niet in het minst door hun nabijheid ten opzichte van Brussel.

“Het is al lang een doorn in het oog dat via het Vlaams Gemeentefonds een bedrag van 1 miljard wordt voorafgenomen door 13 centrumsteden (waaronder Antwerpen en Gent) en door 21 zogenoemde regionale steden (waaronder Ronse, Oudenaarde, Eeklo, …) die al van bij de start 73 euro/inw. op de teller krijgen geschreven, en door 10 kuststeden die tevens eerst langs het Vlaams Gemeentefonds mogen passeren. Daarna komen álle 300 Vlaamse steden en gemeenten aan de beurt om de resterende 1,6 miljard onder elkaar te verdelen., inclusief (!) de bovenvermelde 44 lokale besturen die al langs voormelde kassa passeerden. Deze regeling kwam tot stand in 2002 en werd sindsdien nooit aangepast in functie van sociaal-maatschappelijke evoluties op lokaal niveau.”, zo stellen beide burgemeesters.

Grondwettelijk hof
Dit zorgde voor de nodige wrevel en het was burgemeester Guido De Padt (Open VLD) die na wat studiewerk in 2017 de kat de bel aanbond en samen met oa. burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) naar het Grondwettelijk Hof trok.   Het Hof ging evenwel niet in op de vernietigingsberoepen, maar   gaf wel een belangrijke waarschuwing mee aan de Vlaamse regering en besliste dat de decreetgever bij een toekomstige verdeling van financi ële middelen onder de gemeenten, rekening moet houden met de actualiteitswaarde van de in aanmerking genomen gegevens.

Burgemeesters Guido De Padt (Open VLD) en Tania De Jonge (Open VLD), maakten van de Vlaamse regeringsvorming en de opmaak van een regeerakkoord gebruik om deze problematiek opnieuw aan te kaarten. Zij drongen  er bij hun partij en ook bij de toekomstige Minister-president op aan om rekening te houden met de scheefgetrokken situatie en werk te maken van een meer rechtvaardige verdeling. De Vlaamse onderhandelaars hebben deze oproep ernstig genomen.

In het regeerakkoord staat nu te lezen dat een  bijkomende financiering voorzien wordt voor Ninove, Geraardsbergen, Zottegem en Denderleeuw. Hierbij wordt onder andere verwezen naar de problematiek van de uitdijende effecten van het grootstedelijk gebied. Het gaat om zo’n 3,5 mio voor de vier samen.

De burgemeesters De Padt en De Jonge zijn tevreden dat de onderhandelaars oren hebben gehad naar hun  oproep en danken álle partijen voor de inspanning die werd geleverd.