‘Saved by the bell’ op school in Opbrakel

In de school van het Groene Lilare te Opbrakel was het deze ochtend   op de speelplaats   even wachten op vice-premier Alexander De Croo.
Enkele kinderen, de verkozenen van het ééndags-parlement waren aan het wachten in een klaslokaal.
Vice-premier De Croo vervoegde hen.
Een van de leden van het ééndags-parlement gaf een brief af aan de minister.
De brief werd evenwel eerst   voorgelezen.
“Geachte Minister …….
Vandaag is het ‘saved by the bell’.
We laten dan in heel veel scholen de schoolbel extra rinkelen.
Zo vragen wij aandacht op het recht van onderwijs voor alle kinderen.
‘Saved by the bell’ sluit aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelstelling; meer bepaald   kwaliteitsonderwijs.
In de les hebben we nagedacht over   goed onderwijs.
Wat is dat voor ons ?
Wat is daarvoor nodig?
Onze idee ën voorstellen dromen….. willen we graag met U delen.
Wij vinden dat het recht   op kunnen leren lezen, op drinkwater, op goed schrijf materiaal, op stoelen en banken er voor ieder moet zijn.
Mogen wij erop rekenen dat U, als pleitbezorger voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, het recht op goed onderwijs overal in de wereld helpt.”
De minister sprak de school toe en wenste   hen veel succes bij deze actie’s.
Vervolgens werden er enkele vragen gesteld en werd er afgesloten met een dansje en een liedje.   De lessen konden starten.